Volvokoncernen köper dumper- och tipptrucksverksamhet från Terex

För att stärka Volvo Construction Equipment inom det viktiga segmentet förflyttning av jord- och grusmassor och utöka närvaron i det lätta gruvsegmentet, har Volvokoncernen tecknat ett avtal om att köpa Terex Corporations dumper- och tipptrucksverksamheten för ungefär 1 miljard kronor på en kassa- och skuldfri basis.

Enligt en överenskommelse mellan Volvo Construction Equipment och Terex Corporation kommer Volvo att köpa dumper- och tipptruckstillverkaren Terex Equipment Ltd inklusive tillgångar och immateriella egendomar. Affären, som kommer att vara föremål för konkurrensrättsligt godkännande, inkluderar huvudanläggningen i Motherwell i Skottland, samt två produktserier inom både tipptruckar och ramstyrda dumprar. Affären innefattar också distributionsnätverk för dessa produkter i USA samt 25,2 procents ägande i Inner Mongolia North Hauler Joint Stock Co (NHL), som tillverkar och säljer tipptruckar under varumärket Terex i Kina. NHL är listat på Shanghaibörsen.
 
”Det här är ett strategiskt förvärv som innebär ansenliga tillväxtmöjligheter för Volvo CE”, säger Volvo CE:s vd Pat Olney. ”Genom att utöka vårt sortiment med en väl ansedd serie tipptruckar ger vi våra kunder inom det lätta gruvsegmentet ännu bättre möjligheter att utveckla sin verksamhet.”

Under 2012 hade den verksamhet som ingår i förvärvet (exklusive NHL) en nettoomsättning på ungefär 370 miljoner dollar (ca 2,5 miljarder kronor) och ett rörelseresultat på ungefär 33 miljoner dollar (ca 220 Mkr). Under de första nio månaderna 2013 uppgick nettoomsättningen till ca 172 miljoner dollar (ca 1,1 miljarder kronor) och rörelseresultatet var ca 5,5 miljoner dollar (ca 35 Mkr). Innehavet i NHL kommer troligen att redovisas med kapitalandelsmetoden i enlighet med IAS 28 (konsolidering på en rad). Köpeskillingen uppgår till ungefär 160 miljoner dollar på kassa- och skuldfri bas. Förvärvet kommer att öka Volvokoncernens industriverksamhets finansiella nettoskuld med 1miljard kronor.

Förvärvet inkluderar fem olika modeller av tipptruckar, med lastvikter från 32 till 91 ton. Genom att introducera tipptruckar i sitt produkterbjudande förstärks Volvo CE:s ställning inom det lätta gruvsegmentet, ett område som läggs till de segment där Volvo CE redan är aktiva: anläggningsarbeten, olje- och gasutvinning, grus- och jordhantering samt vägbyggnation.

Dessutom ingår tre modeller av ramstyrda dumprar som kompletterar Volvos existerande erbjudande, med lastvikter från 25 till 38 ton. De här produkterna kommer att stärka Volvo CE:s redan etablerade position inom segmentet för ramstyrda dumprar och medför både en ökad fältpopulation och ökade möjligheter för Volvo CE att växa på tillväxtmarknader.

Om förvärvet godkänns innebär det att 500 anställda följer med från Terex till Volvo CE. Varumärket Terex kommer att finnas kvar på relevanta maskiner under en övergångsperiod efter försäljningen.

Transaktionen förväntas slutföras under andra kvartalet 2014. För genomförande krävs godkännande från relevanta myndigheter.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Karin Wik, Volvokoncernen, tel 0765 53 10 20 eller Thorsten Poszwa, Volvo CE, tel +32 2482 5021

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 90 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 246 KB