AB Volvo säljer Volvo Rents i Nordamerika

Volvokoncernen har tecknat ett avtal om att sälja sin nordamerikanska uthyrningsverksamhet inom anläggningsmaskiner, Volvo Rents, till det amerikanska riskkapitalbolaget Platinum Equity för ca 7,2 miljarder kronor. Försäljningen är ett led i det strategiska arbetet med att renodla koncernens verksamhet. Vid transaktionens slutförande förväntas den finansiella nettoskulden i Volvokoncernens industriverksamhet att minska med samma belopp. Transaktionen förväntas ha en negativ påverkan på koncernens rörelseresultat om ca 1,5 miljarder kronor det fjärde kvartalet 2013. En förutsättning för slutförande av affären är att Platinum Equity kan genomföra en upplåningstransaktion för att finansiera sitt förvärv. Volvo CE kommer att fortsätta sälja produkter till Volvo Rents under den nya ägarstrukturen.

”Vi har tittat på möjligheterna att växa Volvo Rents affär och kommit fram till att det bästa alternativet är att sälja verksamheten. Volvo Rents affär ligger för långt från koncernens kärnverksamhet för att det ska vara rätt att fortsätta vara ägare”, säger Volvos vd och koncernchef Olof Persson”.

Försäljningspriset, på en kassa- och skuldfri bas, uppgår till 1,1 miljarder dollar (ca 7,2 miljarder kronor). Transaktionen förväntas ha en negativ påverkan på rörelseresultatet i segmentet ”Gemensamma koncernfunktioner och övrigt” inom industriverksamheten uppgående till ca 230 miljoner dollar (ca 1,5 miljarder kronor) det fjärde kvartalet 2013.

Transaktionen förväntas slutföras under det första kvartalet 2014 och förväntas vid tiden för genomförandet ha en positiv påverkan på koncernens kassaflöde om 1,1 miljarder dollar (ca 7,2 miljarder kronor). Försäljningen av Volvo Rents förväntas minska den finansiella nettoskulden i industriverksamheten med 1,1 miljarder dollar (ca 7,2 miljarder kronor), vilket motsvarar en minskning av den finansiella nettoskuldsättningen med ca 10 procentenheter beräknat per utgången av det tredje kvartalet 2013.

Volvo Rents, grundat 2001, erbjuder ett omfattande sortiment av maskiner avsedda för bygg- och anläggningsindustrin inklusive Volvos anläggningsmaskiner. Volvo Rents har verksamhet i USA, Kanada och Puerto Rico och har ca 2 100 anställda. Under de första nio månaderna 2013 hade Volvo Rents en nettoomsättning på 3,1 miljarder kronor och redovisade ett rörelseresultat på -47 Mkr.

Platinum Equity är ett globalt investeringsbolag med bas i Kalifornien, USA, som specialiserar sig på affärsverksamhet. Bolaget har god erfarenhet av att investera i företag som verkar inom uthyrning av produkter för bland annat industri- och byggsbranschen.

Samtliga Volvo Rents anställda kommer att följa med vid försäljningen. Volvo Rents kunder påverkas inte av affären, och Volvo CE kommer att fortsätta sälja produkter till Volvo Rents under den nya ägarstrukturen.

Slutförande av transaktionen är beroende av uppfyllandet av vissa villkor, inklusive godkännande från berörda myndigheter.

2013-12-10

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, Volvokoncernen,
tel +46 31 661030

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 88 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 197 KB