Lastbilsleveranser november 2013

Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick i november till 20 356 fordon, en ökning med 16 procent jämfört med samma månad föregående år. Produktiviteten inom det europeiska industrisystemet hämmas för närvarande av att både de gamla och de nya produktgenerationerna tillverkas parallellt.
truck_deliveries_142x88.jpg