Volvokoncernen investerar i DriveCam

Volvo Group Venture Capital, ett dotterbolag till Volvokoncernen, gör en strategisk investering i DriveCam. Tillsammans har de två företagen som mål att leverera nyskapande säkerhetslösningar till fordonsindustrin.

DriveCam Inc., med säte i San Diego i USA, är ett globalt företag som arbetar med säkerhet för förare. Genom investeringen blir Volvokoncernen minoritetsägare i bolaget.

”Volvokoncernen och DriveCam har en gemensam vision – att minska antalet trafikolyckor i världen”, säger Johan Carlsson, verkställande direktör för Volvo Group Venture Capital. ”Volvokoncernen är inte bara en världens största tillverkare av lastbilar utan vi fokuserar även på hur den mänskliga faktorn kan bidra till att minska antalet olyckor. På det området är DriveCam världsledande. Med den här investeringen kan industrin för kommersiella fordon dra nytta av våra gemensamma satsningar samtidigt som affären är i linje med Volvokoncernens vision att bli världsledande inom hållbara transportlösningar”, fortsätter Johan Carlsson.

”Volvokoncernen och DriveCam är överens om en nollvision för trafikolyckor”, säger DriveCams ordförande och koncernchef Brandon Nixon. ”Eftersom den mänskliga faktorn påverkar nio av tio olyckor är DriveCams lösning för riskhantering ett stort steg på vägen i vår gemensamma strävan efter att få ned antalet trafikolyckor till noll”, fortsätter han.

Under flera årtionden har Volvokoncernen studerat och analyserat ett stort antal olyckor där lastbilar har varit inblandade. Den informationen har varit, och är fortfarande, en av de viktigaste utgångspunkterna för konstruktion och utveckling av koncernens lastbilar. Studierna har resulterat i ett stort antal säkerhetsrelaterade förbättringar som redan används i dagens fordon.

DriveCam förebygger kollisioner och minskar bränslekostnaderna genom att förbättra förarnas körsätt. DriveCams lösning går ut på att förbättra förarnas dåliga körsätt genom att kombinera data- och videoanalyser med konstruktiv kritik och återkoppling till förarna.

Volvo Group Venture Capital ingår i Volvokoncernen och har som målsättning att öka tillväxten för nya affärer och investerar i bolag som levererar tjänster och produkter som ökar kundnytta och effektivitet inom transportbranschen.

Affären har inte någon betydande påverkan på Volvokoncernens resultat eller finansiella ställning.

2013-02-13

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Johan Carlsson, vd Volvo Group Venture Capital, telefon 031-322 90 13.

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 58 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 168 KB