Lastbilsleveranser januari 2013

Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick i januari till 10 791 fordon, en minskning med 23% jämfört med samma månad föregående år.

Volvokoncernen
Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsvarumärken (Volvo, Mack, Renault Trucks, UD och Eicher):

Leveranser

Januari

Förändring

Volvokoncernen

2013

2012*

 

Europa

4 375

6 234

-30%

    Västra Europa

3 623

5 148

-30%

    Östra Europa

752

1 086

-31%

Nordamerika

1 962

3 144

-38%

Sydamerika

1 611

1 183

36%

Asien

1 827

2 367

-23%

Övriga marknader

1 016

1 031

-1%

Totalt Volvokoncernen

10 791

13 959

-23%

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

895

1 465

-39%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

1 066

1 560

-32%

Tunga lastbilar (>16t)

8 830

10 934

-19%

Totalt Volvokoncernen

10 791

13 959

-23%

Ej konsoliderad verksamhet

 

 

 

   Eicher (100%)

3 209

3 311

-3%

   DND (100%)

21

64

-67%

Totalt

14 021

17 334

-19%


* Omräknat enligt nya redovisningsregler från den 1 januari 2013, där 50-50 joint-ventures konsolideras enligt kapitalandelsmetoden istället för klyvningsmetoden.

Volvo

Leveranserna av Volvolastbilar uppgick till 5 575 fordon under januari, en minskning med 18% jämfört med samma månad föregående år.

 

I Europa minskade leveranserna till 2 195 lastbilar jämfört med januari föregående år som en konsekvens av sänkt produktionstakt under december 2012 och januari 2013 och låg ekonomisk aktivitet i regionen.

I Nordamerika minskade leveranserna med 50% till 788 fordon jämfört med samma månad 2012. De minskade leveranserna kan härröras till lägre produktion bland annat till följd av två veckors planerat produktionsuppehåll i januari 2013.

Leveranserna i Sydamerika ökade med 38% till 1 437 fordon, där Brasilien steg med 46%  jämfört med samma månad föregående år. En ökning av industriella aktiviteter tillsammans med gynnsamma finansieringsvillkor bidrog till en uppgång på den brasilianska marknaden.

Leveranserna i Asien minskade med 10% till 819 fordon jämfört med januari månad 2012.

Leveranser per marknad:

Leveranser

Januari

Förändring

Volvo

2013

2012

 

Europa

2 195

2 961

-26%

    Västra Europa

1 607

2 168

-26%

    Östra Europa

588

793

-26%

Nordamerika

788

1 582

-50%

Sydamerika

1 437

1 042

38%

Asien

819

914

-10%

Övriga marknader

336

323

5%

Totalt Volvo

5 575

6 822

-18%

 

 

 

 

Medeltunga lastbilar (7-16t)

119

139

-14%

Tunga lastbilar (>16t)

5 456

6 683

-18%

Totalt Volvo

5 575

6 822

-18%


Mack
Leveranserna av Macklastbilar uppgick till 1 305 fordon under januari månad, en minskning med 18% jämfört med januari 2012. Nedgången är ett resultat av den avtagande efterfrågan i Nordamerika, varför produktionen drogs ned under fjärde kvartalet 2012.

Leveranser per marknad:

Leveranser

Januari

Förändring

Mack

2013

2012

 

Nordamerika

1 129

1 467

-23%

Sydamerika

125

66

89%

Övriga marknader

51

60

-15%

Totalt Mack

1 305

1 593

-18%

 

 

 

 

Tunga lastbilar (>16t)

1 305

1 593

-18%

Totalt Mack

1 305

1 593

-18%

 

Renault Trucks
Leveranserna av Renaultlastbilar minskade under januari månad med 29% till 2 742 fordon jämfört med samma månad föregående år. Minskningen beror framförallt på lägre efterfrågan i södra Europa under slutet av 2012, något som resulterade i att produktionstakten sänktes samt i lägre leveranser av lätta lastbilar.

Leveranser per marknad:


Leveranser

Januari

Förändring

Renault Trucks

2013

2012

 

Europa

2 180

3 273

-33%

    Västra Europa

2 016

2 980

-32%

    Östra Europa

164

293

-44%

Nordamerika

1

17

-94%

Sydamerika

40

57

-30%

Asien

180

257

-30%

Övriga marknader

341

246

39%

Totalt Renault Trucks

2 742

3 850

-29%

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

793

1 282

-38%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

462

536

-14%

Tunga lastbilar (>16t)

1 487

2 032

-27%

Totalt Renault Trucks

2 742

3 850

-29%


UD
Leveranserna av UDlastbilar minskade i januari månad med 31% till  1 169 fordon. Minskningen beror framförallt på föregående års höga efterfrågan till följd av återuppbyggnad efter naturkatastrofen i Japan.

Leveranser per marknad:

Leveranser

Januari

Förändring

UD

2013

2012*

 

Nordamerika

44

78

-44%

Sydamerika

9

18

-50%

Asien

828

1 196

-31%

Övriga marknader

288

402

-28%

Totalt UD

1 169

1 694

-31%

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

102

183

-44%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

485

885

-45%

Tunga lastbilar (>16t)

582

626

-7%

Totalt UD

1 169

1 694

-31%

Ej konsoliderad verksamhet

 

 

 

   DND (100%)

21

64

-67%

Totalt

1 190

1 758

-32%


* Omräknat enligt nya redovisningsregler från den 1 januari 2013, där 50-50 joint-ventures konsolideras enligt kapitalandelsmetoden istället för klyvningsmetoden.

Eicher*
Leveranserna av lastbilar uppgick i januari till 3 209 lastbilar, en minskning med 3% jämfört med samma månad föregående år.

Leveranser per marknad:

Leveranser

Januari

Förändring

Eicher (100%)

2013

2012

 

Asien

3 209

3 311

-3%

Totalt Eicher

3 209

3 311

-3%

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

411

536

-23%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

2 093

2 189

-4%

Tunga lastbilar (>16t)

705

586

20%

Totalt Eicher

3 209

3 311

-3%


* För 2013 rapporteras Eicher enligt kapitalandelsmetoden där försäljning och leveranser inte konsolideras in i Volvokoncernen.

2013-02-20

Besök även Lastbilsleveranser på Volvokoncernen.se >>

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:

Mediarelationer

Volvokoncernen:
Kina Wileke, 0739-02 55 44

 

Lastbilsvarumärken:
Renault Trucks, Charlotte Roudovski, +33 4 72 96 29 76
Mack, Kim Pupillo, +1 336 393 2640
Volvo, Anders Vilhelmsson, 031-322 38 79
UD, Per Sundström, +81 80 40 64 92 33

Investor Relations:
AB Volvo, Christer Johansson, 0739-02 25 22
AB Volvo, Patrik Stenberg, 031-66 13 36