Volvostipendium för utveckling av miljövänliga transporter

Håkan Frisingers stiftelse för transportmedelsforskning ger 2012 års stipendium till professor Ingemar Denbratt vid Chalmers tekniska högskola. Ingemar Denbratt får stipendiet, som är på 250 000 kronor, för sina framgångar inom förbränningsmotorforskning samt sitt nationella och internationella framgångsrika samarbete med industrin inom Kompetenscentret för Förbränningsmotorteknik (CERC) och olika EU-projekt.

”Baserat på Denbratts mycket stora betydelse för utveckling av miljövänliga transporter och då inte minst till gagn för svensk fordonsindustri anser jag Ingemar Denbratt vara en mycket värdig och välmotiverad mottagare av Håkan Frisinger stipendiet 2012”, säger Per Lövsund, professor i fordonssäkerhet och prefekt vid tillämpad mekanik på Charlmers tekniska högskola i sin nominering.

Denbratt har varit drivande i skapandet och den vetenskapliga utvecklingen av det nationella kompetenscentret inom förbränningsmotorteknik vid Chalmers, CERC. De spetslaboratorier inom förbränningsmotorteknik som Denbratt byggt upp har främjat samarbetet med internationella forskare såväl som med industrin. För att kunna möta kommande krav på utveckling av miljövänliga drivlinor görs mycket stora satsningar i tät dialog med fordonsindustrin med speciellt fokus på hybridlösningar. Laboratorierna är av stor strategisk betydelse för såväl fordonsindustrin som svenska underleverantörer.

Stipendiet delas ut av Håkan Frisingers stiftelse vid ett seminarium den 4 april på Chalmerska Huset. För mer information och en eventuell anmälan till seminariet kontakta Ulf Andersson, ulf.p.andersson@chalmers.se, tel: 0736–545402.

Volvos Forsknings- och Utbildningsstiftelser (Volvo Research and Educational Foundations)

Bild från Volvos bildgalleri

2013-01-09

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Ulf Andersson, Chalmers, ulf.p.andersson@chalmers.se, tel 0736–545402 eller Oliver Lindqvist, Vetenskapliga Rådets ledamot vid VREF, oliver@chalmers.se, tel 0708-78 93 54.

Håkan Frisinger var vd för Volvo 1983–1987 och styrelseordförande 1997-1999. Nominering till mottagare av Frisingerstipendiet görs av Chalmers tekniska högskola enligt en överenskommelse mellan Chalmers och Volvos Forsknings- och Utbildningsstiftelser (VREF). Beslut om stipendiet fattas av VREF:s styrelse.Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 95 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 208 KB