Nytt antal röster i AB Volvo

Antalet röster i AB Volvo har förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 1 038 775 A-aktier till sammanlagt 1 038 775 B-aktier. Omvandlingarna har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier som infördes i bolagsordningen vid årsstämman 2011.
Idag den 31 januari, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 2 128 420 220 registrerade aktier i AB Volvo. Av dessa är 545 505 600  A-aktier och 1 582 914 620 B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgår till 703 797 062,00 baserat på antalet registrerade aktier.

2013-01-31

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke,
031-66 12 32 alt 0739-02 55 44.

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 23 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 134 KB