Volvokoncernen ökar sin garantireserv

Volvokoncernen kommer att ta en kostnad om 900 miljoner kronor för att öka garantireserven, vilket kommer att påverka rörelseresultatet negativt i det andra kvartalet 2013. Kostnaden avser problem med produktkvalitén på äldre lastbilar men är avhjälpt i nuvarande produktion. Kostnaden kommer att bokföras i segmentet ”lastbilar”.

2013-07-01

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke 031-66 12 32 alt. 0739-02 55 44.