Frågor och svar om Volvokoncernens försäljning av militärfordon

Volvokoncernen har under många år varit leverantör av olika typer av militärfordon till bland annat Sveriges, Frankrikes och USAs försvarsmakter.
Hur arbetar Volvokoncernen med det här?
Volvokoncernens affärsområde Governmental sales säljer fordon och motorer anpassade för verksamheter inom försvar, säkerhet och internationella projekt som exempelvis bistånds- eller FN-insatser. Produkterna omfattar i första hand lastbilar men även militärfordon, bussar, anläggningsmaskiner, båtmotorer och industrimotorer. Under 2011 uppgick försäljningen av militära produkter till mindre än en procent av Volvokoncernens verksamhet.

Vilken typ av produkter och kunder handlar det om?
Vi delar in fordonen i kategorierna, försvar, säkerhet och internationella projekt. Försvar avser fordon riktade till militära myndigheter på utvalda marknader, som till exempel försvarsmakten i Sverige eller Frankrike. Säkerhet avser i första hand försäljning till myndigheter som polisen, men även till exempelvis bevakningsföretag. Med internationella projekt menar vi försäljning till myndigheter och organisationer som står bakom till exempel humanitära och fredsbevarande insatser. Det rör sig bland annat om FN, Röda Korset och Världsbanken.

Är detta en ny verksamhet?
Nej, vi har haft myndigheter och regeringar som kunder under i princip hela vår historia som företag.  Volvokoncernen började leverera lastbilar till det svenska försvaret redan på 1930-talet.

Tillverkar Volvokoncernen vapen?
Volvokoncernen tillverkar inte vapen och kommer inte heller att göra det i framtiden. Vidare följer vi de riktlinjer och regler som satts upp av mellanstatliga organ som FN och EU och av de myndigheter som reglerar export av krigsmaterial i de länder där vi verkar, som till exempel den svenska myndigheten Inspektionen för strategiska produkter (ISP). Huvuddelen av försäljningen sker i Frankrike, USA och i de nordiska länderna.

Hur ser Volvokoncernen på försäljning av militära fordon ur ett etiskt perspektiv?
Enligt internationell rätt har alla stater rätt till ett eget försvar. Vi följer alltid gällande regelverk och eventuella sanktioner som beslutats av FN, EU eller andra organ. Försäljning och export av militär utrustning regleras även av en rad nationella myndigheter, vars beslut vi alltid följer.

Vad var syftet med förvärvet av fordonstillverkaren Panhard, som Volvokoncernen gjorde förra året?
Försäljningen av militärfordon är ett komplement till vårt erbjudande av andra transportfordon till kunder utanför den civila marknaden. Med förvärvet av Panhard har vi möjlighet att erbjuda ett bredare fordonsutbud för militära kunder. Panhard gör framförallt lätta terränggående militära transportfordon. Vi är medvetna om att Panhard även tillverkat vissa stridsfordon, så som modellen ERC90. Dessa är inte längre i produktion. Som i alla nyförvärvade verksamheter kommer vi även att se över Panhards framtida produkterbjudande.