Industrin måste tänka om för att locka unga

Svensk industri står inför en viktig utmaning. Vi kommer inom en snar framtid att ha stora behov av att rekrytera kompetent personal som möter de höga kunskapskrav som ställs i modern industriproduktion. Samtidigt har vi allt svårare att locka till oss unga människor. Allt för få ungdomar ser en framtid inom industrin.

Jag tycker att det finns anledning för oss som leder svenska industriföretag att vara självkritiska. Ska svensk industri stå stark även i framtiden måste vi öppna upp fabriksportarna och släppa in de unga. Volvokoncernen har med hjälp av TNS/Sifo bett de 400 ungdomar som går Volvosteget, Volvokoncernens ettåriga utbildning för arbetslösa ungdomar, om råd. Vad tycker de att arbetsgivare som Volvokoncernen ska göra för att locka fler unga till industrin? Och vad kan samhället som helhet göra? Budskapet de ger till oss är tydligt. Om industrin vill ha ungdomarna så måste vi visa det.

Världen förändras snabbt och idag slåss allt fler länder om att locka till sig avancerad industriproduktion. Avgörande för industriföretag är att ha tillgång till kompetenta medarbetare, både inom utveckling och produktion. Bara de företag som lyckas locka till sig och behålla kompetens klarar sig i den globala konkurrensen.

Inom Volvokoncernen har vi valt vår egen väg för att trygga kompetensförsörjningen. I många år har vi drivit eget industrigymnasium och under sommaren 2012 lanserade vi Volvosteget. Intresset för Volvosteget var överväldigande, nästan 4 000 ungdomar sökte till de första 400 platserna. Under de kommande tre åren får ytterligare 800 ungdomar chansen till en betald utbildning och en framtid inom produktionsindustrin.

För Volvokoncernen är Volvosteget en investering. Vi ville trygga vår egen tillgång på kompetens och vi ville göra något åt den höga ungdomsarbetslösheten. På köpet fick vi en lektion i hur vi som industriföretag måste agera för att få de unga att satsa på en framtid inom industrin. Volvosteget har visat att det finns ett mycket starkt intresse bland ungdomar för att arbeta inom industrin. Bara de får chansen.

När vi lät TNS/Sifo fråga ungdomarna om vad samhället bör göra för att få fler unga att bli intresserade av industrin är det vanligaste svaret fler lärlings- och praktikplatser. Man efterlyser mer samarbete mellan arbetsgivare och utbildningssystemet och man tycker att ungdomar borde få mer information om vilka möjligheter som finns inom industrin. Trygghet och vetskapen om att jobben kommer finnas kvar i Sverige även i framtiden är viktigt.

De råd som ungdomarna ger till Volvokoncernen och andra arbetsgivare är dels att fortsätta med satsningar som Volvosteget, dels att bli bättre på att berätta om vilka möjligheter som finns för den som jobbar inom industrin. Man vill se fler arbetsgivare som besöker skolor, man vill ha mer reklam och information i sociala medier och man tycker att vi borde bli bättre på att lyfta fram förebilder som gjort karriär inom industrin.

Svaren visar också att nästan samtliga som deltar i Volvosteget är nöjda med utbildningen. 95 procent av deltagarna kan tänka sig att fortsätta arbeta inom Volvokoncernen och nio av tio ser goda möjligheter till att utvecklas och göra karriär inom företaget. Nio av tio är positivt överaskade av hur det är att arbeta på Volvo. Framförallt är det sammanhållningen och gemenskapen med arbetskamraterna som överaskar samt utvecklingsmöjligheterna och den goda fysiska arbetsmiljön. Många beskriver hur de tidigare hade en bild av industrin som en smutsig, bullrig och slitsam miljö, något som de nu ser inte stämmer.

Jag tänker lyssna på de råd som ungdomarna i Volvosteget har gett oss. Volvokoncernen kommer att göra vad vi kan för att fler unga ska se den framtid som finns och den spännande utveckling som sker inom svensk industri. Men ska Sverige lyckas i den globala konkurrensen krävs att fler tar samma ansvar. Det gäller politiker, det gäller fackliga företrädare och det gäller i synnerhet andra industriföretag. Med Volvosteget har vi visat att det varken behöver vara svårt eller komplicerat.

Olof Persson, vd och koncernchef Volvo

di.se
Volvokoncernens Samhällsmarknadsdag den 6 mars