Volvos koncernchef fick 13,2 miljoner kronor i lön för 2012

AB Volvos vd och koncerchef Olof Persson fick totalt 13,2 miljoner kronor i lön för 2012 varav 1,7 miljoner, eller 15 procent, utgjordes av rörlig ersättning. Det framgår av Volvokoncernens årsredovisning som publicerades idag.

Nya villkor för rörlig lön och minskad lönsamhet ledde till att de rörliga lönerna för övriga medlemmar av koncernledningen minskade från 23,9 miljoner kronor till 5,8 miljoner.

Rörelseresultatet för 2012 sjönk till 17,6 miljarder kronor jämfört med 26,9 miljarder året innan.
Volvos koncernchef tillika vd i AB Volvo har en ersättning som består av en fast årslön och en rörlig lönedel. Den rörliga delen baseras på koncernens rörelsemarginal och sex månaders rullande kassaflöde och kan maximalt uppgå till 75 procent av den fasta årslönen. För 2012 uppgick Olofs Perssons rörliga lön till totalt 1,7 miljoner kronor, vilket motsvarar 15 procent av den fasta årslönen. Olof Perssons övriga förmåner, bestående av främst bil- och bostadsförmån, uppgick till 803 000 kronor under 2012.

Även övriga medlemmar av koncernledningen erhåller rörlig lön utöver den fasta årslönen. Rörlig lön för koncernledningen, exklusive vd, kan uppgå till maximalt 60 procent av den fasta lönen. För verksamhetsåret 2012 uppgick fast lön till 56,6 miljoner kronor och rörlig lön till 5,8 miljoner kronor för övriga i koncernledningen. Jämfört med 2011 innebar det att de fasta lönerna för den här gruppen minskade med 1,6 miljoner medan de rörliga lönerna minskade med 18,1 miljoner. Eftersom Olof Persson tillträdde sin tjänst den 1 september 2011 är det inte meningsfullt att göra någon jämförelse vad gäller hans lön som vd och koncernchef för helåret 2011 och 2012.

Utöver fast och rörlig lön deltar Olof Persson också i det långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram som beslutades av årsstämman 2011. Baserat på utfallet av ROE för 2012 kommer Olof Persson under 2015/2016 att erhålla 62 230 aktier avseende 2012 om samtliga programvillkor är uppfyllda.

2013-03-13

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke
031-66 12 32 alt 0739-02 55 44.

Volvokoncernens Årsredovisning 2012

Download