Assar Gabrielssons pris för ökad kunskap om samband mellan immunförsvaret och cancer

Assar Gabrielssons pris 2013 ges till Johan Aurelius för sin forskning om sambandet mellan kroppens immunsystem och cancer. I sina studier har han visat att behandling som stimulerar vita blodkroppar kan leda till mindre risk för återfall i leukemi, blodcancer. För resultatet i sin forskning får Johan Aurelius ta emot Assar Gabrielssons pris och en prissumma på 50 000 kronor.
johan_aurelius_100x130.jpg
Det är känt att kroppens immunförsvar spelar roll vid cancersjukdom, bland annat genom att känna igen och döda tumörceller. Detta utförs till exempel av vissa typer av vita blodkroppar, så kallade lymfocyter. Ökad kunskap om sambanden mellan immunsystemet och cancersjukdom är viktig för att förstå hur cancer uppkommer och påverkar immunsystemet, vilket kan leda till nya och bättre behandlingsmetoder.

”Resultaten från denna forskning kan i framtiden bidra till utvecklingen av bättre behandling av patienter med leukemi”, säger professor Eva Forssell-Aronsson, verkställande ledamot i Stiftelsen Assar Gabrielssons fond.

Johan Aurelius har i sin avhandling vid Göteborgs universitet studerat funktionen hos två typer av lymfocyter i samband med blodcancer, leukemi. Han har bland annat har visat är att cancercellerna försämrar immunförsvaret genom att döda vita blodkroppar, och att detta kan förhindras genom att stärka de vita blodkropparna så att de förmår stå emot cancercellerna. Sådan behandling kan leda till mindre risk för återfall i leukemi.

Assar Gabrielsson var en av Volvos grundare. I enlighet med hans önskan upprättades en fond för klinisk forskning om cancersjukdomar. Med Assar Gabrielssons pris följer också en möjlighet att erhålla ett forskningsanslag på 100 000 kronor. AB Volvo har under åren bidragit till fondens kapital och fonden kan nu årligen lämna över fyra miljoner kronor i forskningsbidrag till unga cancerforskare.

2013-03-26

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Professor Eva Forssell-Aronsson, verkställande ledamot i Assar Gabrielssons fond,
tel 0703-72 26 26.

Läs mer om Assar Gabrielssons fond på http://www.agfond.se/

Bild från Volvos bildgalleri

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 135 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 228 KB