Volvokoncernen tar inte ställning till trängselskatt i Göteborg

Volvokoncernen tar inte ställning till en trängselskatt i Göteborg, eller till en eventuell folkomröstning i frågan.

– Vi informerar politikerna om våra behov av infrastruktur, men lägger oss inte i det politiska arbetet, säger Volvokoncernens informationsdirektör Mårten Wikforss.

Under onsdagen debatterade Göteborgs politiker trängselskatten, en eventuell folkomröstning och det västsvenska trafikpaketet. Flera svenska företag, däribland Volvokoncernen, deltog även i en presskonferens om samma frågor vid den Västsvenska Handelskammaren.

Inkomsterna från trängselskatten kommer att användas till att förbättra infrastrukturen i och kring Göteborg, men Volvokoncernens informationsdirektör Mårten Wikforss poängterar att även om Volvokoncernen är i stort behov av satsningar på infrastruktur, så tar Volvo inte på något sätt ställning för eller emot trängselskatt eller folkomröstning.

– Volvo har verksamhet i hela världen. Vår enskilt mest känsliga punkt i hela logistikkedjan är den nuvarande Marieholmsbron i Göteborg.  Både för Volvo som företag och för Sverige som industrination är därför infrastruktursatsningar i och kring Göteborg helt nödvändiga. Det är en nationell angelägenhet, säger Mårten Wikforss.

– Hur dessa satsningar finansieras är däremot en fråga som Volvo överlåter till politikerna. Vi informerar om våra behov, men tar inte politisk ställning, lägger oss inte i det politiska arbetet, och vill inte medverka till att dramatisera frågan om trängselskatt och folkomröstning.