Tjejer utgör mer än hälften av Volvostegets nya årskull

Över hälften av deltagarna i den nya årskullen i Volvosteget – Volvokoncernens ettåriga yrkesprogram inom industriproduktion – är tjejer. 400 arbetslösa ungdomar i åldern 18-22 år får möjligheten till en betald utbildning när Volvosteget startar för andra året i rad.
volvosteget_girls_142x88.jpg

”Det är oerhört glädjande att så många tjejer vill delta i Volvosteget, speciellt med tanke på vår ambition att öka andelen kvinnor i produktion”, säger Volvos vd och koncernchef Olof Persson.

Den andra omgången av utbildningen startade den 4 november på tretton fabriker och anläggningar i Sverige. Över hälften av deltagarna, eller 52 procent, är tjejer. Volvosteget varvar teoretisk utbildning med praktik och innebär en visstidsanställning under ett år med avtalsenlig lön för deltagarna. Syftet med Volvosteget är att ge unga en utbildning som gör att de får rätt kompetens och erfarenhet för att kunna ta jobb inom produktion, antingen inom eller utanför Volvokoncernen.

Efter avslutad utbildning får deltagarna ett certifikat som visar på deras kvalifikationer. Volvosteget är ingen garanti för jobb inom Volvokoncernen, men utbildningen ger en stabil grund för ett framtida yrkesliv inom industrin.

Den första kullen Volvostegsdeltagare tog examen den 25 oktober. Av dessa har hittills ett 50-tal blivit erbjudna anställning av AB Volvo medan ca 25 har fått arbete i koncernen genom bemanningsföretag.

"Volvosteget är en långsiktig investering för Volvokoncernen för att säkra tillgången på kompetens på sikt, väcka ungdomars intresse för jobb inom industrin och samtidigt göra något åt ungdomsarbetslösheten", säger Olof Persson. "Vi hoppas på att se många av våra Volvostegsdeltagare inom industrin i framtiden, och att flera blivit anställda inom koncernen redan nu är naturligtvis extra roligt”.

Volvosteget startade hösten 2012 och är ett treårigt projekt som kommer att ge totalt 1 200 ungdomar chansen till en betald utbildning under ett år. Sammantaget handlar det om en satsning på 450 miljoner kronor för Volvokoncernen.

Läs mer på www.volvosteget.se

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Karin Wik 031-66 12 32 eller 
0765-53 10 20.

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 132 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 267 KB