Volvokoncernen startar lärlingsutbildningar i Afrika

Tillsammans med Sida och USAID kommer Volvokoncernen att starta lärlingsutbildningar för mekaniker och förare i tio afrikanska länder. Syftet är dels att bidra till ländernas tillväxt, och dels att skapa en marknad för koncernens produkter.
pressrelease_142x88.jpg

”Genom den här utbildningen bidrar vi till en lokal ekonomisk utveckling där vi växer. Det är en situation där alla är vinnare, och som är möjlig då myndigheter och privata företag samarbetar”, säger Volvos vd och koncernchef Olof Persson.

I ett samarbete med svenska styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida, och den amerikanska motsvarigheten US Agency for International Development, USAID, kommer Volvokoncernen att under fem år, med början 2014, starta upp lärlingsutbildningar i 10 olika afrikanska länder. I samråd med lokala myndigheter kommer Volvokoncernen, Sida och USAID att ta fram och finansiera utbildningar där eleverna lär sig att bli mekaniker, förare och operatörer för lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner.

”Att skapa anständiga jobb innebär möjligheter till långsiktig försörjning för människor och positiva effekter i samhällen. Genom att arbeta i partnerskap mellan det privata och offentliga kan vi generera mer resurser för hållbar utveckling och gemensamt bidra till att minska fattigdom”, säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på Sida.

Genom att bidra med såväl expertis som handböcker, produkter och utbyten medverkar Volvokoncernen till att bygga upp det nätverk av återförsäljare och mekaniker som krävs för att i förlängningen kunna sälja produkter i de aktuella länderna. Koncernens bidrag till lärlingsutbildningarna uppgår till 30 miljoner kronor.

Hållbar affär
Lärlingsutbildningen blir en vidareutveckling av ett pilotprojekt som Volvokoncernen genom Volvo Construction Equipment driver tillsammans med Sida i Addis Abeba i Etiopien. Där har en yrkesskola fått extra resurser för att utbilda mekaniker till anläggningsmaskiner. Genom att Volvo CE deltar i projektet har studenterna fått tillgång till en modern maskinpark.

Utbildningarna kommer att förläggas till länder som både är affärsstrategiskt viktiga för Volvokoncernen, och som ligger inom Sidas och USAIDS strategier för bistånd.

”En utveckling som är hållbar såväl socialt och ekonomiskt som miljömässigt ser vi som en viktig förutsättning för långsiktig lönsamhet. Genom att utbilda lokal arbetskraft som kan sälja, köra och serva våra produkter breddar vi vår egen marknad samtidigt som vi bidrar till en hållbar tillväxt i de länder som Volvokoncernen verkar i”, säger Olof Persson.

2013-11-19

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta
Karin Wik, Volvokoncernen, tel 0765-531010
Tove Wennergren, Sida, tel 073-257 2544Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 344 KB