Volvokoncernen rankat som ett av världens ledande företag inom hållbarhetsarbete

Volvokoncernen har återigen kvalat in på Dow Jones Sustainability World Index (DJSI). Det är framförallt koncernens framgångsrika arbete med miljöpolicyn och styrsystem kopplade till den som uppmärksammas i rapporten.
dow_jones_142x88.jpg
I DJSI bedöms de 3000 största företagen i världen utifrån hur de arbetar med strategier, genomförande och resultat inom områden som affärsetik, miljö och sociala faktorer för att skapa långsiktigt värde. Volvokoncernen rankas bland de topp 300 företagen på listan. Det är företag från alla branscher med den gemensamma nämnaren att jämfört med sina branschkollegor så ligger de långt fram när det gäller hållbarhetsarbete.

Volvokoncernen uppmärksammas även för sina stora förbättringar av hur verksamheten arbetar för att förhindra korruption och för att det finns en tydlig riktning för arbetet med hållbart företagande. Andra områden som lyfts fram är koncernens satsning på innovation av både produkter och processer.

”DJSI är ett mycket viktigt index för oss. Det förklarar hur vi arbetar och vad vi gör för att skapa värde för alla våra intressenter. Att få bekräftelse av en så välrenommerad och trovärdig organisation är oerhört värdefullt för relationerna med våra intressenter och framförallt för relationerna med kapitalmarknaden. Jag är glad och stolt att Volvokoncernen har kvalificerat sig ännu en gång”, säger Malin Ripa, ansvarig för CSR på Volvokoncernen.

Dow Jones hållbarhetsindex rankar världens främsta företag utifrån deras hållbarhetsarbete. Den årliga undersökningen baseras på en analys av företagens affärsetik, miljöarbete och arbete med sociala frågor. Undersökningen fokuserar framförallt på områden som till exempel företagsstyrning, riskhantering, varumärkesfrågor, klimatfrågor, leverantörs- och kundrelationer samt arbetsmiljö. Granskningen av data görs av RobecoSAM i Schweiz och har ofta betydande inverkan på vilka investeringar som görs av fonder och privatpersoner som baserar sina investeringsbeslut på kriterier som etik och hållbarhet.

För ytterligare information kontakta:
Malin Ripa, SVP CSR, 031- 661161 malin.ripa@volvo.com