Volvokoncernens universitet öppnar idag

Idag öppnar Volvokoncernens eget universitet, Volvo Group University. Universitetet ligger i Arendal i Göteborg och kommer att bli centrum för fortbildnings- och kompetensinsatserna för koncernens 110 000 anställda i hela den globala verksamheten.

Varje år deltar Volvokoncernens anställda och återförsäljare över hela världen i mer än en halv miljon utbildningsdagar. Med medarbetare på över 190 marknader som arbetar med allt från produktutveckling och montering till ekonomi, marknadsföring och försäljning är alla medarbetares kompetens och vidareutbildning en avgörande framgångsfaktor för koncernen.

Efter många år av tillväxt genom att köpa andra bolag – som Renault Trucks, Mack Trucks och UD Trucks, lanserade Volvokoncernen i januari 2012 en helt ny och funktionell organisation där koncernens lastbilsbolag fördes samman i divisioner med tydliga ansvarsområden inom teknologi och produktutveckling, produktion och försäljning. Nu tar Volvokoncernen samma steg med de anställdas vidareutbildning. 

”Det är viktigt att de utbildningar vi erbjuder stöttar vår strategi framåt och omvandlingen av Volvokoncernen.  Med Volvo Group University säkrar vi att utbildningarna bygger den kompetens som gör att vi når vårt långsiktiga mål om att bli ledande inom hållbara transportlösningar”, säger Kristina Rejare, chef för  Volvo Group University.

”Vi vet att våra medarbetare värderar möjligheterna till fortsatt lärande under sitt yrkesliv högt Genom ett eget universitet höjer vi kvaliteten på den vidareutbildning vi erbjuder inom Volvokoncernen samtidigt som det blir tydligt att vi verkligen satsar långsiktigt på våra anställdas kompetensutveckling”,

Universitets verksamhet kommer att bestå av ett antal akademier, varav några är:

Project management:
Att driva stora projekt inom en koncern som Volvo ställer höga krav på kunskaper inom projektledning, såväl som företagets kultur och egna processer. De största projekten, som lanseringen av en helt ny lastbilsserie, är miljardinvesteringar som involverar tusentals människor inom områden som spänner över bland annat inköp, produktion, eftermarknad, logistik och IT.

Volvo Group Fundamentals:
Koncerngemensam kunskap som alla som arbetar inom koncernen ska känna till.

Engineering & Operations:
Volvokoncernens produkter blir i allt högre grad högteknologiska med många elektroniska komponenter. Anställda måste utbildas i samma takt som utvecklingen inom branschen går framåt. 

Samtidigt kan kvaliteten i ett färdigt fordon hänga på att muttrarna dras åt med precis rätt kraft i monteringen. 

Leadership & Management:
Träning och utbildning för Volvokoncernens chefer och ledare.

Volvo Group University invigs den 7 april och är beläget i nya lokaler i Arendal. Lokala nav i de länder där koncernen har verksamhet kommer att byggas upp de närmsta åren.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Karin Wik på telefon +46 (0) 31 323 72 29 eller +46 (0)765 53 10 20.

Läs mer om Volvo Group University