50-årsjubileum för biltillverkning i Torslanda

Volvo Car Torslanda firar sitt 50-årsjubileum idag, den 24 april 2014. Samtidigt som historien uppmärksammas och firas, blickar Volvo Cars framåt – och kombinerar dagens firande med invigningen av en ny karossfabrik.

Volvo Cars var en del av Volvokoncernen fram till 1999 då det såldes till Ford Motor Company. Sedan 2010 är Volvo Cars en del av kinesiska Zhejiang Geely Holding.

I dag öppnar Volvo Cars sin nya 24 000 kvadratmeter stora tillverkningsanläggning i Torslanda och ökar därmed sin produktionskapacitet från ungefär 200 000 bilar om året till cirka 300 000 bilar om året. Den nya karossverkstaden kommer att användas för tillverkning av den nya XC90 SUV-modellen som lanseras senare i år. Den nya karossfabriken är en del av en 70-miljardersinvestering i SPA (Scalable Product Architecture), som utgör grunden för en skalbar och flexibel utveckling och produktion av framtida bilmodeller.

Historien började 1957
Volvo Car Torslandas historia började 1957. Efterfrågan på bilar ökad snabbt i takt med högre levnadsstandard. Den gamla fabriken i Lundby gick inte att bygga ut mer så två år senare, i mars 1959, förvärvas fyra miljoner kvadratmeter tomtmark i Sörredsdalen på Hisingen, sju kilometer väster om den gamla fabriken. Det var det största markområde som exploaterats i landet och den fjärde november samma år påbörjades anläggningsarbetet av vad som skulle bli Volvo Car Torslanda.

Invigning av nya fabriken 1964
Den 24:e april 1964 invigdes den nya fabriken, en anläggning av oerhörda mått för sin tid med en total golvyta på 180 000 kvadratmeter. Fabriksbyggnaden med sina tre enheter mätte över en kilometer i längd och bara staketet runt anläggningen var hela 4,2 km långt.

Produktionsplanen fastställdes till 110 000 bilar per år vid dagskift, 150 000 vid tvåskift och upp till 200 000 bilar per år vid full drift. Fabriken hade kapacitet att hantera 1 600 karosser eller vagnar i olika tillverkningsfaser samtidigt.

Stor svensk investering
Den totala investeringen uppgick till 240 miljoner kronor och projektet kunde fullföljas mycket tack vare ett nära samarbete med svenska staten. Volvo Personvagnars särställning i svensk exportindustri och företagets stora betydelse på både regional- och riksnivå gjorde den nya fabriken till en angelägenhet för hela landet.

Anläggningen bestod av tre delfabriker: TA, TB och TC som fortfarande hyser olika delar av tillverkningsprocessen. I dag är karosstillverkningen i TA och måleriet i TB till stora delar automatiserade processer medan slutmontering och slutjustering i TC fortfarande i hög grad sker manuellt.

Under många år var Volvo Car Torslanda Sveriges största enskilda arbetsplats med upp emot 11 000 anställda. Idag har utvecklingen av nya produktionssystem och automatisering inneburit att den totala arbetsstyrkan uppgår till cirka 3 000 personer.

Bild: Volvo Cars Torslanda-fabrik 1964.Download