Olof Persson ordförande i FN:s rådgivande panel för hållbara transportlösningar

Volvos vd och koncernchef Olof Persson blir en av två ordförande när FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon skapar en rådgivande panel för hållbara transportlösningar. Panelen som består av tolv ledamöter ska ge konkreta och genomförbara rekommendationer om hållbara transporter på global, nationell och lokal nivå.
"Jag känner mig hedrad. Detta är ett spännande men också utmanande uppdrag", säger Olof Persson vd och koncernchef Volvo. "Min ambition är att bidra med konkreta åtgärder för socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara transporter."

Syftet med panelen är att främja och skynda på utvecklingen mot mer hållbara transportlösningar. Detta skall ske i samspel med FN:s mål om hållbar tillväxt, social utveckling, skydd av natur och miljö samt minskad klimatpåverkan.

Panelen förväntas presentera en delrapport till FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon under det andra halvåret 2015.

13 augusti 2014

Pressrelease från FN: http://www.un.org/News/Press/docs/2014/sga1493.doc.htm

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke 031-66 12 32 alt. 0765-53 72 29.