Volvokoncernen utvecklar säkerhetssystem på världens mest avancerade testbana

Idag invigs AstaZero, världens första fullskaliga testmiljö för aktiv fordonssäkerhet, i Borås. Den två miljoner kvadratmeter stora banan innehåller både städer och flerfiliga motorvägar, och här kommer Volvokoncernen att utveckla framtidens säkerhetssystem för tunga fordon.
Volvokoncernens säkerhetsvision är att inga fordon från koncernen ska vara inblandade i olyckor. Koncernens trafiksäkerhetsexperter har studerat data från trafikolyckor ända sedan 1960-talet, och analyser från olyckorna visar att många kan undvikas eller lindras genom insatser redan innan de inträffar, det vill säga genom att använda så kallade aktiva säkerhetslösningar i fordonen.

Aktiva säkerhetslösningar förebygger olyckor genom att stötta föraren, till exempel genom att ge information eller reagera när föraren inte kan eller hinner.  Exempel på aktiva säkerhetssystem som utvecklats av Volvokoncernen är kollisionsvarning med nödbroms, och filbytesassistans.

Testanläggningen AstaZero har byggts i samarbete med bland annat Volvokoncernen, just för att kunna testa aktiva säkerhetsinnovationer i en fullskalig testmiljö. Det 2000 000 kvadratmeter stora testområdet påminner om en jättelik filminspelningsstudio. Där finns en nästan sex kilometer lång landsväg, med korsningar, gatljus och busshållplatser, en stadsmiljö där fordonen kan testas i autentiska scenarion tillsammans med andra fordon i tät trafik, cyklister och gångtrafikanter, en flerfilig ”motorväg” och ett område för höghastighetstester. Infrastrukturen gör det möjligt för uppkopplade fordon att kommunicera med varandra och med omgivningen.

”Volvokoncernen är den ledande tillverkaren av säkerhetslösningar för tunga fordon, och AstaZero ger oss en unik fördel när vi utvecklar framtidens säkerhetssystem. Med hjälp av banans högteknologiska utrustning och verklighetstrogna testmiljöer blir vi ännu bättre på att förebygga verkliga olyckor”, säger Volvokoncernens säkerhetschef Peter Kronberg.

”Den här typen av samarbeten mellan samhället, forskningsvärlden och företag blir allt viktigare för Sverige. Det är med våra samlade resurser som vi har störst möjlighet att hitta lösningarna på dagens samhällsproblem”.

Vid invigningen den 21 augusti kommer Volvokoncernen att demonstrera hur ett elektroniskt stabiliseringssystem förhindrar att ett långt lastbilsekipage välter i kurvor, hur automatisk inbromsning effektivt minskar risken för allvarliga olyckor mellan en lastbil och en personbil, samt en självstyrande hjullastare.

Att säkerheten är i fokus på AstaZero märks inte bara på möjligheterna till avancerade tester. En grupp grodor som bor på området har för vana att förflytta sig mellan sina sommar- och vinterboenden två gånger per år, och ska kunna fortsätta att göra så. Därför har de små djuren fått en naturlig gångstig till sommarstugan på säkert avstånd från vägen.

AstaZero ägs av Statens Provningsanstalt och Chalmers tekniska högskola, och Volvokoncernen är en av anläggningens industriella partners.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Karin Wik, tel 0765-53 10 20

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 158 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 268 KB