Nytt antal röster i AB Volvo

Antalet röster i AB Volvo har förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 448 A-aktier till sammanlagt 448 B-aktier. Omvandlingarna har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier som infördes i bolagsordningen vid årsstämman 2011.
Idag den 29 augusti, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 2 128 420 220 registrerade aktier i AB Volvo. Av dessa är 513 115 100 A-aktier och 1 615 305 120 B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgår till 674 645 612,00 baserat på antalet registrerade aktier.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke, +46 31 323 72 29.

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 69 KB