Lastbilsleveranser november 2014

Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick i november 2014 till 18 224 fordon, en minskning med 10 procent jämfört med samma månad föregående år.

Volvokoncernen
Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick i november 2014 till 18 224 fordon, en minskning med 10 procent jämfört med samma månad föregående år. I Sydamerika sjönk leveranserna i november med 16 procent, i huvudsak på grund av färre leveranser i Brasilien. I Europa sjönk leveranserna med 31 procent. Minskningen förklaras främst av de höga leveranserna under 2013 inför införandet av de nya emissionskraven, EU6. I Nordamerika är efterfrågan på lastbilar fortsatt god och leveranserna ökade med 21 procent till följd av föryngring av lastbilsflottorna samt en god ekonomisk utveckling i allmänhet. I Asien ökade leveranserna med 10 procent.

Volvo
Leveranserna av Volvolastbilar uppgick i november till 10 693 fordon, en minskning med 13 procent jämfört med samma månad föregående år.

I Europa uppgick leveranserna till 3 701 lastbilar, en minskning med 30 procent jämfört med november föregående år. Minskningen är främst ett resultat av de höga leveranserna under 2013 inför införandet av de nya emissionskraven, EU6.

I Nordamerika fortsatte efterfrågan att vara god och leveranserna ökade med 9 procent till 2 855 fordon jämfört med samma månad 2013.

Leveranserna i Sydamerika minskade med 19 procent till 2 176 lastbilar jämfört med november 2013. Efterfrågan är för närvarande låg på grund av osäkerhet angående vilka räntenivåer som kommer att gälla för lastbilsfinansieringen via det statliga Finame-programmet under 2015.

Mack
Under november levererades 2 451 Macklastbilar, vilket är en ökning med 43 procent jämfört med föregående år.

Renault Trucks
I november levererade Renault Trucks 3 155 lastbilar. Leveranserna av tunga lastbilar i november minskade med 39 procent till 1 569 jämfört med samma period föregående år. Minskningen förklaras främst av de höga leveranserna under 2013 inför införandet av de nya emissionskraven, EU6.

UD Trucks
I november levererade UD Trucks 1 925 lastbilar, vilket är en ökning med 11 procent jämfört med november föregående år.

Eicher*
Leveranserna av Eicherlastbilar uppgick i november till 2 258 lastbilar vilket är en ökning med 21 procent jämfört med samma månad föregående år.

* Från och med 2013 rapporteras Eicher enligt kapitalandelsmetoden där försäljning och leveranser inte konsolideras in i Volvokoncernen.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:

Volvokoncernens medierelationer:
Karin Wik, 0765-53 10 20

Lastbilsvarumärken:
Renault Trucks, Fabrice Piombo, +33 472961220
Mack, Kim Pupillo, +1 336 393 2640
Volvo, Anders Vilhelmsson, 031 322 38 79
UD Trucks, Mansoor Ahmed, +86 10 65829122

Investerarrelationer:
Christer Johansson, AB Volvo 031 661334
Patrik Stenberg, AB Volvo 031 661336
Anders Christensson, AB Volvo 031 661191

Download

Pdf(ENG) of press release Format PDF Size 390 KB
Pdf(SWE) of press release Format PDF Size 275 KB