Lastbilsleveranser november 2014

Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick i november 2014 till 18 224 fordon, en minskning med 10 procent jämfört med samma månad föregående år.

Volvokoncernen
Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick i november 2014 till 18 224 fordon, en minskning med 10 procent jämfört med samma månad föregående år. I Sydamerika sjönk leveranserna i november med 16 procent, i huvudsak på grund av färre leveranser i Brasilien. I Europa sjönk leveranserna med 31 procent. Minskningen förklaras främst av de höga leveranserna under 2013 inför införandet av de nya emissionskraven, EU6. I Nordamerika är efterfrågan på lastbilar fortsatt god och leveranserna ökade med 21 procent till följd av föryngring av lastbilsflottorna samt en god ekonomisk utveckling i allmänhet. I Asien ökade leveranserna med 10 procent.

Volvo
Leveranserna av Volvolastbilar uppgick i november till 10 693 fordon, en minskning med 13 procent jämfört med samma månad föregående år.

I Europa uppgick leveranserna till 3 701 lastbilar, en minskning med 30 procent jämfört med november föregående år. Minskningen är främst ett resultat av de höga leveranserna under 2013 inför införandet av de nya emissionskraven, EU6.

I Nordamerika fortsatte efterfrågan att vara god och leveranserna ökade med 9 procent till 2 855 fordon jämfört med samma månad 2013.

Leveranserna i Sydamerika minskade med 19 procent till 2 176 lastbilar jämfört med november 2013. Efterfrågan är för närvarande låg på grund av osäkerhet angående vilka räntenivåer som kommer att gälla för lastbilsfinansieringen via det statliga Finame-programmet under 2015.

Mack
Under november levererades 2 451 Macklastbilar, vilket är en ökning med 43 procent jämfört med föregående år.

Renault Trucks
I november levererade Renault Trucks 3 155 lastbilar. Leveranserna av tunga lastbilar i november minskade med 39 procent till 1 569 jämfört med samma period föregående år. Minskningen förklaras främst av de höga leveranserna under 2013 inför införandet av de nya emissionskraven, EU6.

UD Trucks
I november levererade UD Trucks 1 925 lastbilar, vilket är en ökning med 11 procent jämfört med november föregående år.

Eicher*
Leveranserna av Eicherlastbilar uppgick i november till 2 258 lastbilar vilket är en ökning med 21 procent jämfört med samma månad föregående år.

* Från och med 2013 rapporteras Eicher enligt kapitalandelsmetoden där försäljning och leveranser inte konsolideras in i Volvokoncernen.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:

Volvokoncernens medierelationer:
Karin Wik, 0765-53 10 20

Lastbilsvarumärken:
Renault Trucks, Fabrice Piombo, +33 472961220
Mack, Kim Pupillo, +1 336 393 2640
Volvo, Anders Vilhelmsson, 031 322 38 79
UD Trucks, Mansoor Ahmed, +86 10 65829122

Investerarrelationer:
Christer Johansson, AB Volvo 031 661334
Patrik Stenberg, AB Volvo 031 661336
Anders Christensson, AB Volvo 031 661191