Volvos första laddhybrid i linjetrafik på ”innovationslinjen” i Hamburg

Volvos nya laddhybrid sätts nu för första gången i kommersiell trafik. Bussen ska trafikera den kallade Innovationslinjen 109 i Hamburg, Tyskland.

Volvos nya laddhybrid började gå i linjetrafik den 18 december. Startskottet för det nya bussystemet sammanföll med invigningen av ”Innovation Route 109”, en busslinje som Hamburger Hochbahn AG (HOCHBAHN), kollektivtrafikföretaget i Hamburg, kommer att använda för att testa alternativa drivlinor under de krävande vardagsförhållanden som gäller för bussar i linjetrafik. Hamburg har som målsättning att från 2020 endast köpa in utsläppsfria bussar.

Utöver tre stycken Volvo laddhybrider kommer även ett flertal dieselhybridbussar (18 m ledbussar och 12 m bussar) från Volvo att testas på linjen, liksom två olika bränslecellsbussar från andra tillverkare.

Närvarande vid invigningen i Hamburg var Olof Persson, vd och koncernchef Volvo, Günter Elste, vd HOCHBAHN, Olaf Scholz, borgmästare i Hamburg, Rainer Bomba, statssekreterare vid det federala transportdepartementet och mer än 100 representanter från politiken, näringslivet och bussbranschen.

- Vi är väldigt glada att vår nya laddybrid ska trafikera Innovationslinje 109 i Hamburg. För oss utgör laddhybriden en viktig milstolpe i vårt framgångsrika samarbete med Hamburger Hochbahn. Vi har tillsammans nått vårt gemensamma mål att göra kollektivtrafiken effektivare, tystare och mer hållbar. Vi kommer att fortsätta vårt samarbete här i Hamburg med hållbara, tystgående bussar, sa Olof Persson.

Framtidens drivlinor testas på en och samma busslinje
Innovationslinje 109 kommer nästan enbart att trafikeras av bussar med alternativa drivlinor. Olika typer av drivlinor för framtidens bussar ska testas parallellt och under identiska förhållanden. Dieselbussar kommer att användas på linjen för att fungera som referens i den vetenskapliga jämförelsen.

Innovationslinje 109 utgår från den nya elbussterminalen nära Hamburgs Centralstation och går till ändhållplatsen vid tunnelbanestationen i Alsterdorf. Med en längd på cirka tio kilometer är linjen väl lämpad för Volvos laddhybrider, där plug-in tekniken möjliggör eldrift i minst sju kilometer. Laddningen via elnätet sker vid de båda ändhållplatserna.

Med de nya fordonen utökar Hochbahn sitt rullande utvecklingslabb för innovativa drivlinor till sammanlagt 65 bussar.

Viktiga upptäckter genom direkta jämförelser och samarbete
Olaf Scholz, borgmästare i Hamburg, är övertygad om att innovationlinjen i Hamburg kommer att innebära viktiga upptäckter som kommer att påskynda utvecklingen av mer hållbara och resurssnåla bussar.
– Därmed är målet att enbart köpa in utsläppsfria bussar från och med 2020 möjligt att uppnå.

Günter Elste, Hochbahns VD, är särskilt glad över samarbetet mellan industrin och Hochbahn i projektet.
– På det här sättet visar vi både vad vi kan och vad vi vill uppnå med eldrivna bussar, nämligen en högre livskvalitet i staden.

Martin Schmitz, teknikchef på VDV (Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen e.V), branschorganisation för transportföretag i Tyskland, ser också positivt på de framtida möjligheterna för hållbara driftskoncept:
– Användningen av elbussar i det tyska kollektivtrafiksystemet är ett område som hela tiden utvecklas. För närvarande pågår det cirka 20 projekt i hela landet, och under de närmaste månaderna kommer det att bli ännu fler.

Laddhybridbussen Volvo 7900 Electric Hybrid
Med den nya laddhybridbussen Euro 6 utvecklar Volvo sin pionjärroll inom elbussar ytterligare. Laddningen äger rum vid ändhållplatsen med hjälp av en strömavtagare som är integrerad med laddningsstationen. När bussen parkerats under laddningsmasten trycker föraren på en knapp och strömavtagaren sänks ner mot båda laddningsbalkarna på taket. Hela laddningsprocessen tar cirka sex minuter.

Litiumjärnfosfatbatteriet förser elmotorn (150 kW) med ström. Bussen kan köras minst sju kilometer enbart på el innan dieselmotorn startar. På de sträckor som körs enbart på el är bussen helt utsläppsfri och mycket tyst: nära en Volvo laddhybrid är ljudnivån i nivå med normal samtalston.

Volvos laddhybridbuss erbjuder hög flexibilitet för operatören: I utvalda områden kan den köras enbart på el, medan den fungerar som en vanlig hybridbuss i all linjetrafik. Tekniken som används i den nya laddybriden är densamma som i Volvos framgångsrika dieselhybrid, Volvo 7900 Hybrid, vilket säkerställer en hög tillförlitlighet.

Volvo Bussar, med verksamhet över hela världen, tar ytterligare ett steg mot elektrifiering i och med den nya laddhybriden. Det finns ett stort intresse för de nya bussarna i ett flertal städer både inom och utom Europa. Serieproduktion beräknas starta i början av 2016.

Volvos laddhybrid
• Bussen är utrustad med en elmotor som som drivs av ett litiumbatteri. Den har också en 5-liters Euro 6 dieselmotor.
• Bussen laddas från elnätet via en takmonterad strömavtagare
• Bussen snabbladdas från elnätet vid ändhållplatserna på cirka 6 minuter.
• Bussen kan köra cirka sju kilometer på el, tyst och utan utsläpp.
• Möjliggör hållplatser inomhus
• 75% bränslebesparing1
• 60% energibesparing1
• 75% minskning av koldioxidutsläpp1
• Längd: 12 m
• Höjd: 3280 mm
• Bredd: 2550 mm
• Antal passagerare: 95
• Antal säten 32+1
• Elmotor: Volvo I-SAM, effekt: 150 kW, vridmoment, max (Nm) 1200
• Växellåda: Volvo I-Shift
• Litiumbatteri: 600 V, 19 kWh

1) Uppskattat värde på en medelrutt i Europa (10 kilometer) jämfört med dieselbuss Euro 6.


För mer information, kontakta:
Helena Lind, presschef Volvo Bussar AB
tel: 031-323 62 57