Volvosteget i Flen engagerar fler företag på orten

Volvosteget, Volvokoncernens populära satsning för arbetslösa ungdomar, erbjuder unga i åldern 18-22 år chansen till en ettårig betald utbildning inom industriproduktion. Hos Volvos verksamhet i Flen fick samtliga deltagare från första årskullen fast anställning efter avslutad utbildning i oktober. Nu har lokala företag visat intresse att haka på utbildningen.

Volvosteget är en långsiktig investering för Volvokoncernen för att säkra tillgången på kompetens på sikt, väcka ungdomars intresse för jobb inom industrin och samtidigt göra något åt ungdomsarbetslösheten. Över 100 personer sökte till de sju utbildningsplatserna hos Volvo Powertrain Production i Flen när satsningen drog igång hösten 2012. Lika många sökte till uttagningen i höstas. När första årskullen tog examen i oktober 2013 fick samtliga deltagare i Flen erbjudande om fast anställning på fabriken.

Det stora intresset för Volvosteget, i kombination med ett ökat behov av kompetent arbetskraft hos andra industriföretag i regionen, gav upphov till idén att låta öppna upp Volvosteget för andra företag på orten. Precima Production AB är ett av företagen som har visat intresse. Sedan Volvostegets senaste utbildningsstart i november har företaget deltagare som följer programmets teoridel tillsammans med övriga deltagare och har sin praktik förlagd på Precima.

Att delta i Volvosteget innebär att man läser 12 veckors teori, som bland annat omfattar lagarbete, kvalitet, produktionsteknik, underhållsteknik och bearbetningsteknik. Teoriutbildningen varvas med totalt 34 veckors praktik. För deltagare som går utbildningen via ett företag utanför Volvokoncernen förläggs praktiken på det företaget.

Deltagarna har en visstidsanställning under utbildningsåret med avtalsenlig lön och utbildningen finansieras av de deltagande företagen.

”Det är glädjande att Volvosteget har rönt så stort intresse och att vi har funnit en möjlighet där andra företag på orten kan ta del av vår teoriundervisning för att sedan förlägga praktikdelen inom den egna verksamheten”, säger Stefan Edlund, platschef Volvo Powertrain Production, Flen. ”Att trygga tillgången på kompetens är en utmaning som vi delar med många andra företag i regionen och det är positivt om vi kan arbeta tillsammans för att locka unga till industrin.”

En undersökning som gjorts bland första årets Volvostegsdeltagare visar att majoriteten är positivt överraskade av hur det är att arbeta inom industrin. Ungdomarna lyfter fram sammanhållningen och gemenskapen med arbetskamraterna samt den mycket goda arbetsmiljön och möjligheten till att testa olika arbetsuppgifter, utvecklas och göra karriär. Deltagarna tycker att arbetsgivare ska fortsätta med satsningar som Volvosteget och bli bättre på att berätta om vilka möjligheter som finns inom industrin.

Fakta om Volvosteget
Syftet med Volvosteget är att ge sammanlagt 400 ungdomar per år en betald utbildning som gör att de får rätt kompetens och erfarenhet för att kunna ta jobb inom produktion, antingen inom eller utanför Volvokoncernen. Volvosteget är ingen garanti för jobb inom Volvokoncernen, men utbildningen ger en stabil grund för ett framtida yrkesliv inom industrin. Volvosteget bedrivs i 13 av Volvokoncernens fabriker och anläggningar runt om i landet.

För att kunna söka ska man vara 18–22 år, ha en avslutad gymnasieutbildning med godkända betyg i kärnämnena samt vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Ansökan till nästa omgång av Volvosteget öppnar den 1 augusti 2014 med utbildningsstart i början av november.
 
Volvosteget startade hösten 2012 och är ett treårigt projekt som kommer att ge totalt 1 200 ungdomar chansen till en betald utbildning under ett år. Sammantaget handlar det om en satsning på 450 miljoner kronor för Volvokoncernen.

Fakta om Volvo Powertrain Production i Flen
Volvo Powertrain i Flen är en renoveringsanläggning som utgör navet för de sex olika renoveringsfabriker som Volvokoncernen har runt om i världen. Huvudsysslan i Flen innebär renovering av motorer och motorkomponenter till Volvokoncernens olika fordon.

Besök Volvostegets webbplats