Matti Alahuhta, James W. Griffith och Kathryn V. Marinello nominerade till AB Volvos styrelse

Valberedningen i AB Volvo föreslår att Matti Alahuhta, James W. Griffith och Kathryn V. Marinello väljs som nya ledamöter till styrelsen vid årsstämman den 2 april 2014. Valberedningen föreslår också omval av Jean-Baptiste Duzan, Hanne de Mora, Anders Nyrén, Olof Persson, Carl-Henric Svanberg (ordförande) och Lars Westerberg. Peter Bijur, Ravi Venkatesan och Ying Yeh står inte till förfogande för omval.

Matti Alahuhta är för närvarande vd och koncernchef för Kone Corporation, ett uppdrag han kommer att lämna den 31 mars 2014. Kone Corporation är ett globalt företag i hissbranschen, baserat i Finland. Matti Alahuhta är även styrelseordförande för Outotec Corporation och ledamot i styrelserna för Kone Corporation och UPM-Kymmene Corporation. Matti Alahuhta har en bakgrund inom både teknik och försäljning och en omfattande ledarskapserfarenhet. Efter att ha inlett sin karriär på Nokia 1975 utsågs Matti Alahuhta 1993 till vd för Nokia Telecommunications och medlem av koncernledningen. 1998 utsågs han till vd för Nokia Mobile Phones och 2004 till vice vd och strategichef för Nokia Group. 2005 utsågs Matti Alahuhta till vd för Kone Corporation. Matti Alahuhta har en M.Sc och en D.Sc från Helsingfors tekniska högskola.

James W. Griffith är vd och koncernchef för The Timken Company, en global tillverkare och leverantör av stål och kullager baserad i USA. Han är också ledamot i styrelserna för The Timken Company, Illinois Tool Works Inc, Manufacturing Advocacy & Growth Network och US-China Business Council Inc. James W. Griffith har ingenjörsbakgrund och en djup erfarenhet från tillverknings- och industrisektorn. James W. Griffith började på The Timken Company 1984 och har varit fabrikschef, vice vd med ansvar för tillverkningen i Nordamerika och för bolagets verksamhet i Australien. Mellan 1996 och 1999 ledde han Timkens fordonsverksamhet i Nordamerika och kullagerverksamhet i Asien och Latinamerika. James W. Griffith har en BS och en MBA från Stanford University.

Kathryn V. Marinello är styrelseordförande, vd och koncernchef för Stream Global Services, en global serviceleverantör specialicerad på kundrelationer. Kathryn V. Marinello har en bred bakgrund med erfarenhet från banksektorn, affärsservice och teknologi. Hon är ledamot i General Motors styrelse sedan 2007. Kathryn V. Marinello blev 1991 rekryterad som vd för First Banks Cards Services Division. 1997 gick hon till General Electrics där hon var koncernchef för GE Financial Assurance Partnership Marketing och för General Electrics Fleet Service. Kathryn V. Marinello har en BA från State University of New York at Albany och en MBA från Hofstra University.

Valberedningen i AB Volvo består av fyra representanter för ett antal av bolagets största ägare, som tillsammans representerar 19.9 procent av aktierna och 43.4 procent av rösterna, och styrelsens ordförande. De ledamöter som representerar de största ägarna är Carl-Olof By, representant för AB Industrivärden, Lars Förberg, representant för Cevian Capital, Yngve Slyngstad, representant för Norges Bank Investment Management samt Håkan Sandberg, representant för Svenska Handelsbanken, SHB Pension Fund, SHB Employee Fund, SHB Pensionskassa och Oktogonen.

- Med sina gedigna erfarenheter av global verkstadsindustri kommer de tre nominerade ledamöterna att stärka styrelsen. Den föreslagna styrelsen är mycket väl lämpad att bidra till en positiv utveckling av Volvokoncernen, säger valberedningens ordförande Carl-Olof By.

Februari 18, 2014

För ytterligare information vänligen kontakta Carl-Olof By, valberedningens ordförande, telefon 08-666 64 15.