Nytt antal röster i AB Volvo

Antalet röster i AB Volvo har förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 400 A-aktier till sammanlagt 400 B-aktier. Omvandlingarna har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier som infördes i bolagsordningen vid årsstämman 2011.

Idag den 28 februari, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 2 128 420 220 registrerade aktier i AB Volvo. Av dessa är 519 298 553 A-aktier och 1 609 121 667 B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgår till 680 210 719,70 baserat på antalet registrerade aktier.

2014-02-28

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Karin Wik, +46 31 323 72 29.