Kinesisk myndighet godkänner samriskbolag mellan Volvokoncernen och Dongfeng Motor Group

Den 7 januari 2014 godkände The National Development & Reform Commission (NDRC) i Kina etableringen av ett samriskbolag mellan Volvokoncernen och Dongfeng Motor Company Limited. För ett genomförande av affären krävs ytterligare godkännanden av berörda myndigheter.
dongfeng_142x88.jpg

Som tidigare kommunicerats i januari 2013 har AB Volvo tecknat ett avtal med den kinesiska fordonstillverkaren Dongfeng Motor Group Company Limited (DFG) om att förvärva 45 procent av ett nytt dotterbolag till DFG, Dongfeng Commercial Vehicles (DFCV). DFCV kommer att inkludera huvuddelen av Dongfengs verksamhet inom tunga och medeltunga kommersiella fordon.  NDRCs godkännande innebär ett viktigt steg mot slutförandet av affären. För att affären ska kunna genomföras krävs att ett antal villkor uppfylls, inklusive godkännande av berörda myndigheter, vars godkännande ännu inte har givits.

Affären beräknas slutföras under mitten av 2014. Vid ett slutförande av affären stärker Volvokoncernen sin position inom medeltunga och tunga lastbilar avsevärt.

The National Development and Reform Commission (NDRC) är en statlig myndighet som lyder under Kinas statliga råd (China State Council). NDRC har ansvar för planeringen av den kinesiska ekonomin och den makroekonomiska utvecklingen i landet.

2014-01-22

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Karin Wik +46 31 323 72 29

Download

PDF of pressrelease (Swe) Format PDF Size 79 KB
PDF of press release (Eng) Format PDF Size 212 KB