Volvokoncernen först igen med koldioxidneutral produktion

Inga skadliga utsläpp, inga bidrag till växthuseffekten. I slutet av december 2013, nådde Volvo Contruction Equipments anläggning i Braås i Småland sitt mål att bli koldioxidneutral. Det är den första anläggningen i världen för tillverkning av anläggningsmaskiner som helt drivs med förnybar energi.
braas_142x88.jpg

Anläggningen på 45 000 kvadratmeter i södra Sverige, som framförallt är inriktad på konstruktion och tillverkning av ramstyrda dumprar, drivs nu enbart med förnyelsebara energikällor som vindkraft, biomassa och vattenkraft.

Volvokoncernens lastbilsverksamhet nådde denna viktiga milstolpe år 2007, då anläggningen i Gent blev en föregångare för koldioxidneutral industriell tillverkning. Och precis som Gent-fabriken blev den första koldioxidneutrala anläggningen inom fordonssektorn, blir fabriken i Braås nu först inom anläggningsmaskinssektorn.

– Omsorg om miljön är ett av våra kärnvärden på Volvo och genomsyrar allt vi gör. Vi är mycket stolta över att Volvokoncernen är föregångare, inte bara inom en bransch, utan två, säger Niklas Nillroth, ansvarig för miljö, säkerhet och samhällsansvar på Volvo CE.

Braås-fabrikens resa mot en koldioxidneutral verksamhet inleddes 1999. Växjö Energi AB installerade då en fjärrvärmeanläggning som eldades med träflis, för att förse både produktionen och Braås invånare med centralvärme. 2007 anslöt sig sedan Volvo CE Braås till ett koncernövergripande initiativ då man övergick till grön el, det vill säga el från förnyelsebara källor.

Dessa två första initiativ gjorde att anläggningen 2008 var koldioxidneutral till 87 procent. Därefter gick man för två år sedan in i slutspurten mot målet på 100 procent. I produktionen identifierades att de största energiförbrukarna var gasolbrännarna som användes för att värma upp ugnarna för rostskyddsbehandling till 60 °C. Dessa byttes successivt ut med början i september 2013 och ersattes med fjärrvärme. Brännarna i målerianläggningen, som kommer upp i en temperatur på 120 °C, ersattes också med elvärme. Dessutom byttes fabrikens dieseldrivna gaffeltruckar ut mot eldrivna modeller.

Samtidigt sporrade Volvo CE Braås Växjö Energi AB att driva fjärrvärmeanläggningen med enbart biomassa. Tidigare hade de även använt vanlig eldningsolja under toppar och vid underhåll.

– Det här är ett fantastiskt resultat som uppnåtts tack vare de engagerade och målmedvetna medarbetarna på fabriken i Braås. Men vi hade aldrig klarat det utan stöd från våra partners i regionen och om inte grön kraft funnits så lättillgängligt i Sverige, säger Niklas Nillroth.

2014-01-21

Bilder från bildgalleriet

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta
Karin Wik, Volvokoncernen, tel 0765-53 10 20
Thorsten Poszwa, Volvo Construction Equipment, tel +32 490 65 96 68

Download