Volvostipendium för forskning kring fordonssystem och hybridteknik

Håkan Frisingers stiftelse för transportmedelsforsning ger 2013 års stipendium till Lars Nielsen, professor i fordonssystem vid Linköpings Universitet. Lars Nielsen får stipendiet på 250 000 kronor för sina nationella och internationella framgångar inom fordonssystemforskning och hybridteknik, bland annat har han haft en stark roll vid uppbyggandet av svensk hybridfordonsforskning inom SHC, Svenskt Hybridforskningscentrum.

”Lars Nielsen har med början för 20 år sedan byggt upp en framgångsrik forskargrupp inom fordonssystem vid Linköpings Universitet. Forskningen i gruppen förenar en vetenskaplig grund, stärkt av internationella nätverk, med industriellt relevanta frågeställningar i samverkan med svensk fordonsindustri”, säger Bo Egardt, professor i forskargruppen Reglerteknik vid Chalmers tekniska högskola i sin nominering.

Även Linköpings Universitet har nominerat Lars Nielsen som en mycket stark kandidat och poängterar hans forskningsinsatser och industriella samverkan.

Lars Nielsens forskning handlar om att applicera reglerteknisk modellering och metodik inom fordonssystem. Arbetet är brett - från reglerteknisk modellering av förbränningsmotorer via hybridteknik till logistik. Nielsens forskning och betydelse för så kallad platooning, det vill säga att i vägtåg kunna optimera avstånden mellan självstyrande enskilda fordon med hjälp av intelligenta styrsystem lyfts också fram i nomineringen.

Sammantaget har Lars Nielsens handledning resulterat i trettio forskarexamina, många gånger i samverkan med industrin. Han anses vara en av Sveriges internationellt mest kända och citerade fordonsforskare med över 100 internationella publikationer.

Stipendiet delas ut av Håkan Frisingers stiftelse vid ett seminarium, som hålls på svenska, den 10 april på Chalmerska Huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg.

För mer information och anmälan till seminariet kontakta Ulf Andersson, ulf.p.andersson@chalmers.se, tfn 0736-545402, alt. Fabienne Niklasson, fabienne.fn.niklasson@consultant.volvo.com, tfn 031-662272.

Anmälan till seminariet

Volvos Forsknings- och Utbildningsstiftelser (Volvo Research and Educational Foundations)

Bild från Volvos bildgalleri

2014-01-30

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Ulf Andersson, Chalmers, ulf.p.andersson@chalmers.se, tel 0736-545402.

Håkan Frisinger var vd för Volvo 1983-1987 och styrelseordförande 1997-1999.
Håkan Frisingers stiftelse delar varje år ut ett stipendium på 250 000 kronor till en forskare vid ett svenskt universitet eller högskola.  Stipendiet skall främja forskning och utveckling inom transportmedelsområdet och belönar i första hand redan gjorda insatser inom området. I 2013 års nomineringslista ingick totalt 20 personer.

Nominering till mottagare av Frisingerstipendiet görs av Chalmers tekniska högskola enligt en överenskommelse mellan Chalmers och Volvos Forsknings- och Utbildningsstiftelser (VREF). Beslut om stipendiet fattas av VREF:s styrelse.

Download

PDF of press release (swe) Format PDF Size 86 KB
PDF of press release (eng) Format PDF Size 145 KB