Volvokoncernen tecknar nya kreditfaciliteter på 3,5 miljarder euro

Volvokoncernen har genom dotterbolaget Volvo Treasury AB tecknat nya kreditfaciliteter på 3,5 miljarder euro, tillgängligt i olika valutor.
De nya faciliteterna ersätter befintliga faciliteter på motsvarande 3,2 miljarder euro som tecknades 2011 och 2012.

Faciliteterna fördelas på 2 300 miljoner euro med en löptid på fem år och 1 200 miljoner euro med en löptid på tre år, båda med förlängingsoptioner om ett plus ett år.

BNP Paribas, Danske Bank, HSBC Bank plc, Svenska Handelsbanken AB (publ) och Swedbank AB (publ) koordinerade upplägg och syndikering av de nya kreditfaciliteterna.

Upphandlingen av faciliteterna mottogs väl av marknaden och övertecknades kraftigt. Totalt deltog 29 banker vilket bidrog till en väl diversifierad finansiering.

2014-07-01

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta
Christer Johansson, Volvokoncernens investerarrelationer, tel. 031-66 13 34