Volvokoncernen installerar bergkyla i växellådsfabriken i Köping

Volvokoncernen investerar 40 miljoner i en anläggning för bergkyla i transmissionsfabriken i Köping. Investeringen kommer att minska verksamhetens energiförbrukning och förse fabrikens medarbetare med en behagligare arbetsmiljö.

Närmare 130 borrhål med ett djup på 260 meter kommer till hösten att förse Volvofabriken i Köping med välbehövlig svalka. I första skedet är fokus att sänka temperatur och luftfuktighet i lokalerna, i steg två att koppla in verkstadens nya maskiner i systemet. Det närmaste året kommer 40-50 nya maskiner köpas in när anläggningen ökar sin bearbetningskapacitet.

Bergkylaanläggningen installeras i fabrikens största verkstad på 55 000 kvadratmeter, där merparten av växellådsproduktionen sker. Tack vare bergkylan beräknas fabrikens förbrukning av el och fjärrvärme minska med 5000 MWh per år. Det motsvarar årsförbrukningen av 300 villor uppvärmda med fjärrvärme.

För fabrikens medarbetare innebär anläggningen att de kommer att få en behaglig arbetsmiljö med jämn temperatur året om. Under sommarmånaderna kommer berget att ge svalka och under de kallare månaderna värme.

”Vi kommer att skapa en bra arbetsmiljö på ett miljövänligt sätt som bidrar till att vår produktionsprocess blir mer effektiv och kvalitetssäkrad då både vår personal och våra maskiner kan arbeta i ett behagligt klimat”, säger Köping fabrikens platschef Rickard Lundberg.

Just nu pågår borrningen för bergkylan och installation av de ventilationsaggregat som kommer att reglera inomhusklimatet i verkstaden. Det byggs även ett hus för de pumpar som ska driva runt vätskan, vatten och bioetanol, i det slutna kylsystemet. Bergkylan planeras att driftsättas vecka 32 och det sista ventilationsaggregatet beräknas vara på plats och i drift vecka 35.
 
I samband med bergkylaanläggningen kommer företaget att göra andra miljöförbättringar. Exempelvis kommer överskottsvärmen från härdugnar och kompressorer att återanvändas för att värma vattnet i kranar och duschar och mängden köldmedia i elskåp och ventilationsaggregat kommer successivt att minska i takt med att nya maskiner kopplas på bergkylasystemet.

”Volvokoncernens kärnvärden handlar om säkerhet, miljö och kvalitet. Lägg därtill vår ambition att vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetaren i fokus så blir denna investering i vår arbetsmiljö en fullträff”, säger Rickard Lundberg.

Journalister som önskar ytterligare information, vänligen kontakta:
Karin Wik, Volvokoncernen, tel.
+46 31 323 72 29
Åsa Brakander, Volvo Powertrain, tel. +46 221 457 790


Download