Lastbilsleveranser maj 2014

Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick i maj 2014 till 17 410 fordon, en ökning med 4 procent jämfört med samma månad föregående år.

Volvokoncernen
Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick i maj 2014 till 17 410 fordon, en ökning med 4 procent jämfört med samma månad föregående år. Maj månad påverkades av en negativ produkt- och marknadsmix. Leveranserna av tunga lastbilar låg på samma nivå som förra året, medan leveranserna av lätta lastbilar inköpta från externa leverantörer ökade med 36 procent. Regionalt sjönk leveranserna i Sydamerika i maj med 19 procent, Europa backade med 4 procent samtidigt som Asien ökade med 26 procent och Nordamerika med 13 procent.

Volvo
Leveranserna av Volvolastbilar uppgick till 9 981 fordon under maj, en ökning med 3 procent jämfört med samma månad föregående år.

I Europa uppgick leveranserna till 3 474 lastbilar, en minskning med 2 procent jämfört med maj föregående år. Leveranserna i Östeuropa sjönk med 22 procent främst på grund av en lägre efterfrågan i Ryssland. För att möta den minskade efterfrågan kommer fabriken i Kaluga, Ryssland, att införa ett antal veckors produktionsstopp de nästkommande månaderna.

I Nordamerika fortsatte efterfrågan att vara god och leveranserna ökade med 12 procent till 2 706 fordon jämfört med samma månad 2013. En viss produktionsökning kommer att ske i slutet av det andra kvartalet för att möta den ökade efterfrågan.

Leveranserna i Sydamerika minskade med 13 procent till 1 904 lastbilar jämfört med maj 2013. Minskningen är en konsekvens av lägre efterfrågan samt lagerutveckling i återförsäljarkanalen. Produktionen i Brasilien har reducerats under andra kvartalet och flera produktionstoppdagar är planerade under juni och juli månad.

Mack
Under maj levererades 2 203 Macklastbilar, vilket är en ökning med 3 procent jämfört med föregående år. En viss produktionsökning kommer att ske i slutet av det andra kvartalet för att möta den ökade efterfrågan.

Renault Trucks
I maj levererade Renault Trucks 3 430 lastbilar. Leveranser av tunga lastbilar minskade med 12 procent till 1 652 i maj jämfört med samma period föregående år, samtidigt som leveranserna av lättar lastbilar ökade med 35 procent till 1 395.

UD Trucks
I maj levererade UD Trucks 1 796 lastbilar, vilket är en ökning med 20 procent jämfört med maj föregående år.

Eicher*
Leveranserna av Eicherlastbilar uppgick i maj till 2 430 lastbilar vilket är samma nivå som föregående år.

* Från och med 2013 rapporteras Eicher enligt kapitalandelsmetoden där försäljning och leveranser inte konsolideras in i Volvokoncernen.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:

Volvokoncernens medierelationer:
Karin Wik, +31 323 72 29

Lastbilsvarumärken:
Renault Trucks, Fabrice Piombo, +33 472961220
Mack, Kim Pupillo, +1 336 393 2640
Volvo, Anders Vilhelmsson, +46 31 322 38 79
UD, Per Sundström, +81 80 40 64 92 33

Investerarrelationer:
Christer Johansson, AB Volvo, +46 31 661334
John Hartwell, Volvo Group North America, +1 201-252-8844

Patrik Stenberg, AB Volvo +46 31 661336
Anders Christensson, AB Volvo +46 31 661191

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till http://www.volvogroup.com/globalnews