Sju av tio har fått jobb efter Volvosteget

Ett halvår efter examen från Volvosteget har sju av tio fått jobb, varav drygt hälften arbetar inom industrisektorn. Det visar den senaste uppföljningen som Volvokoncernen har gjort med deltagare från utbildningens första årskull.

”Nu får vi ett kvitto på att det inte behöver vara så komplicerat att ge ungdomar en framtid inom industrin. För oss är Volvosteget en investering som vi gör för att trygga vår kompetensförsörjning i framtiden och bättre klara att hantera kommande pensionsavgångar. Samtidigt står samhället inför en stor utmaning i den höga ungdomsarbetslösheten. Ska svensk industri stå stark även i framtiden måste vi ta vårt ansvar, öppna fabriksportarna och släppa in de unga” säger Volvos vd och koncernchef Olof Persson.

I oktober förra året tog den första omgången deltagare examen från Volvosteget, Volvokoncernens ettåriga utbildning inom industriproduktion. Den senaste mätningen visar att sju av tio har ett jobb i dagsläget och att drygt hälften av dem, eller 52 procent, arbetar inom industrisektorn – antingen inom Volvokoncernen eller på ett annat företag. Cirka tio procent har valt att fortsätta studera, till exempel produktionsutveckling eller svetsutbildning.

Efter avslutat utbildningsår får deltagarna ett certifikat som visar på deras kvalifikationer. På frågan om Volvostegets certifikat har varit till hjälp vid jobbsökande svarar över 80 procent att det har varit till nytta att ha med i sitt CV.

Volvosteget varvar teoretisk utbildning med praktik och innebär en visstidsanställning under ett år med avtalsenlig lön för deltagarna. Syftet med Volvosteget är att ge unga en utbildning som gör att de får rätt kompetens och erfarenhet för att kunna ta jobb inom produktion, antingen inom eller utanför Volvokoncernen. Volvosteget är ingen garanti för jobb inom Volvokoncernen, men utbildningen ger en stabil grund för ett framtida yrkesliv inom industrin.

Sedan november 2013 pågår den andra omgången av Volvosteget på tretton av Volvokoncernens fabriker och anläggningar i Sverige. Den 1 augusti öppnar ansökan till nästa omgång av utbildningen som sedan startar i början av november.

Läs mer på www.volvosteget.se.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Karin Wik, tel. 0765-537229.

Download