Laddhybridbussar med snabbladdning demonstreras i Stockholm

I Stockholm ska man demonstrera och utvärdera hur bussar med eldrift kan bidra till en bättre livsmiljö. Detta ingår i EU-projektet ZeEUS som drivs i åtta europeiska städer. Med start i höst kommer åtta Volvo laddhybridbussar att sättas i reguljär trafik i staden. Tekniken innebär kraftigt sänkt energiförbrukning, mindre utsläpp och mindre buller. Bakom demonstrationsprojektet, som delfinansieras av EU, står Volvo Bussar, SL och Vattenfall.

- En modern och väl utbyggd kollektivtrafik är helt nödvändig för att kunna uppfylla dagens och morgondagens miljö- och hållbarhetsmål. Det är väldigt glädjande att vi nu får tillfälle att i SL:s trafik pröva den absolut senaste tekniken för att ytterligare minska vår redan låga miljöpåverkan, säger Christer G Wennerholm, trafiklandstingsråd och ordförande i AB SL.

Från och med i höst och under två år framåt kommer åtta Volvo laddhybridbussar att demonstreras i trafik på SL:s linje 73 som går genom centrala Stockholm.

Tyst och avgasfri körning.
Laddhybridbussarna är utrustade med en elmotor och ett batteripaket som snabbladdas vid ändhållplatserna. Laddningen sker på cirka 6 minuter. Med fulladdade batterier kan bussarna köras sju av linjens drygt åtta kilometer tyst och helt avgasfritt på el. Jämfört med konventionella dieselbussar har laddhybriderna 75 procent lägre bränsleförbrukning därmed lika stor minskning av koldioxidutsläpp. Klimatpåverkan minskas ytterligare då bussarna använder biodiesel. Med elförbrukningen inräknad är den totala energibesparingen cirka 60 procent.

EU-projekt.
Fältprovet i Stockholm är en del av EU-projektet ZeEUS (Zero Emission Urban Bus System), med över 40 deltagande företag och organisationer. ZeEUS syftar framför allt till att testa och utvärdera hur eldriven busstrafik i städerna kan bidra till att minska luftföroreningar, klimatpåverkan och buller. I ZeEUS deltar förutom Stockholm ytterligare sju europeiska städer, bland annat London, Barcelona och Bonn.

– Kollektivtrafik  baserad på laddhybridbussar är ett  kostnadseffektivt sätt att minska flera av storstädernas miljöproblem. De lösningar vi nu utvecklar skapar förutsättningar både för ett attraktivare resande och en bättre livsmiljö i städernas centrala delar, utan stora investeringar i ny infrastruktur. Laddhybridbussar och helt elektriska bussar är framtidens lösning för kollektivtrafik i städer, säger Håkan Agnevall, vd Volvo Bussar. 

- Vattenfall vill aktivt medverka till tranportsektorns framtida lösningar och vår naturliga roll är att tillföra el och erbjuda laddtjänster som i detta fall. I denna demonstration  vill vi visa elektrifieringens goda egenskaper att samtidigt energieffektivisera och  skapa bättre miljö, säger Torbjörn Wahlborg, Chef Vattenfall Norden.

Fakta om demonstrationsprojektet i Stockholm

  • Syftar till att demonstrera och utvärdera laddhybridbussar i reguljär busstrafik.
  • Omfattar totalt åtta Volvo laddhybridbussar och två snabbladdstationer.
  • Sker på linje SL:s linje 73 mellan Ropsten och Tomteboda/Karolinska. 
  • Driften startar hösten 2014. EU-projektet pågår fram till årsskiftet 2016/2017, därefter är inriktningen fortsatt kommersiell drift.

Huvudaktörer och deltagare i projektet är:  SL, Volvo Bussar, Vattenfall samt Viktoria Swedish ICT. Samarbetspartners är: Siemens och Keolis

Volvo: levererar och ansvarar för bussarna
Vattenfall: uppför och ansvarar för laddningsstationerna som kommer finnas vid ändhållplatserna
SL: Trafikbeställare och ansvarar för bussdepån
Viktoria: Forskningspartner och ansvarig för utvärdering
Samarbetspartners:
Siemens: levererar snabbladdstationer
Keolis : kommer köra bussarna

Fakta om Volvos laddhybridbuss och laddning
  • Bussen är utrustad med en elmotor som drivs av litiumbatterier. Den har även en mindre dieselmotor.
  • Bussen snabbladdas vid laddningsstationer via en takmonterad strömavtagare. Laddningen tar cirka 6 min.
  • Bussen kan köra cirka sju kilometer tyst och helt avgasfritt på enbart el.
Om ZeEUS
ZeEUS-projektet koordineras av den internationella branschorganisationen för kollektivtrafik, UITP. ZeEUS är samfinansierat av Europakommissionen inom programmet 7th Research and Technological Development Framework Programme, Mobility & Transport Directorate General under grant agreement n°605485. ZeEUS har lanserats av Europakommissionen inom ramen för European Green Vehicle and Smart Cities & Communities Initiatives. Mer information på www.zeeus.eu

För mer information, kontakta:
Helena Lind, presschef Volvo Bussar AB
tel: 031-323 52 67