Volvokoncernen i logistiksamarbete för minskad miljöpåverkan

Volvokoncernen har tecknat ett avtal med Scandinavian Logistics Partners AB (Scanlog) om att sälja överskottskapacitet i tågtransporter från Belgien till Sverige. Detta ger positiva effekter både vad gäller kostnader och miljöpåverkan.
Med tio avgångar per vecka går Volvokoncernens godståg, det så kallade ”Tåg 8” fullastat med lastbilskomponenter från Umeå via Älmhult i Sverige till koncernens lastbilsfabrik i Gent i Belgien. Under returresan till Sverige utnyttjas dock bara 10 procent av lastkapaciteten.

Volvokoncernen strävar ständigt efter att optimera sitt transportsystem utifrån transportprecision, kostnad och miljöpåverkan, och med detta som grund har koncernen under en längre tid sökt möjligheter att använda överkapaciteten som uppstår vid godstågen returresa från Belgien till Sverige.

Nu har Volvokoncernen och Scanlog kommit överens om ett avtal där Volvokoncernen från och med den 1 juli 2014 säljer den överkapacitet som finns till Scanlog, som i sin tur säljer fraktutrymmet till sina kunder.

”Tågtransporter som logistiklösning är något som används för att minska våra kostnader och vår miljöpåverkan”, säger Anders Bergström, ansvarig för närsjöfart och järnväg inom Volvokoncernen. ”Vi har länge letat efter möjligheter att utnyttja de järnvägsvagnar som går tillbaka från Gent till Sverige, och med samarbetet med Scanlog kan vi göra det med bibehållen leveranssäkerhet och leveransprecision utan att vår egen leveranskedja riskerar att störas”. 

Fakta: Tåg 8
Två gånger om dagen, fem dagar i veckan går Volvos tåg mellan Sverige och Belgien, i en rutt som beskriver en 8:a med vagnar med delar från fabriker i Umeå, Göteborg och Olofström som möts i Älmhult och kopplas samman för vidare transport till Gent, Belgien.
Tåg 8 bygger på ett trepartsavtal mellan Volvo Group, Volvo Cars och Green Cargo.

2014-06-30

Reportrar som önskar ytterligare information, vänligen kontakta
Karin Wik, Volvokoncernens medierelationer, tel. 031-323 72 29

Download