Årsstämma i AB Volvo

AB Volvos årsstämma äger rum onsdagen den 2 april 2014 kl 15.00 i Lisebergshallen, Göteborg.

Den som önskar delta i årsstämman måste dels vara upptagen som aktieägare i AB Volvos aktiebok per den 27 mars 2014, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till AB Volvo senast den 27 mars 2014.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske tidigast från och med den 4 mars 2014 per telefon 020-39 14 50 eller 08-402 90 76, eller per post till AB Volvo (publ), ”Årsstämman”, Box 7841, 103 98 Stockholm, eller på www.volvogroup.com alternativt www.volvokoncernen.se. Observera att sista tidpunkt för anmälan per telefon är kl 16.00 den 27 mars 2014.

Kallelsen till årsstämman kommer att utfärdas den 4 mars 2014 genom annonsering i Post  och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida www.volvogroup.com alternativt www.volvokoncernen.se. Att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten den 4 mars 2014.

Massmedier som önskar närvara vid årsstämman kan anmäla detta till Medierelationer, AB Volvo, på telefon 031-323 72 92.

Kallelsen till årsstämman bifogas i detta utskick.
 
Välkomna!
AB Volvo

2014-03-03