×

Lastbilsleveranser februari 2014

Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick i februari till 15 689 fordon, en ökning med 28 procent jämfört med samma månad föregående år.
Volvokoncernen
Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsvarumärken (Volvo, Mack, Renault Trucks, UD och Eicher):

Leveranser  Februari Förändring Ackumulerat  Förändring
under året
Volvokoncernen 2014 2013                               2014 2013
Europa 5 654 4 939 14% 10 737 9 314 15%
    Västra Europa 4 290 3 757 14% 8 240 7 380 12%
    Östra Europa 1 364 1 182 15% 2 497 1 934 29%
Nordamerika 3 896 2 519 55% 8 074 4 481 80%
Sydamerika 2 505 1 903 32% 4 085 3 514 16%
Asien 2 406 1 820 32% 4 263 3 647 17%
Övriga marknader 1 228 1 091 13% 2 142 2 107 2%
Totalt Volvokoncernen 15 689 12 272 28% 29 301 23 063 27%
Lätta lastbilar (< 7t) 914 840 9% 1 567 1 735 -10%
Medeltunga lastbilar (7-16t) 1 035 1 241 -17% 2 032 2 307 -12%
Tunga lastbilar (>16t) 13 740 10 191 35% 25 702 19 021 35%
Totalt Volvokoncernen 15 689 12 272 28% 29 301 23 063 27%
Ej konsoliderad verksamhet
   Eicher (100%) 2 269 3 041 -25% 4 413 6 250 -29%
   DND (100%) 2 9 -78% 2 30 -93%
Totalt 17 960 15 322 17% 33 716 29 343 15%


Se bifogad PDF nedan för fullständig rapport.
Besök även lastbilsleveranser på Volvokoncernen.se >>

2014-03-20

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:

Mediarelationer:
Volvokoncernen:
Karin Wik, +31 66 12 32

Lastbilsvarumärken:
Renault Trucks, Fabrice Piombo, +33 472961220
Mack, Kim Pupillo, +1 336 393 2640
Volvo, Anders Vilhelmsson, +46 31 322 38 79
UD, Per Sundström, +81 80 40 64 92 33

Investerarrelationer:
Christer Johansson, AB Volvo, +46 31 661334
Patrik Stenberg, AB Volvo, +46 31 661336
Anders Christensson, AB Volvo, +46 31 661191
John Hartwell, Volvo Group North America, +1 201-252-8844