Nytt antal röster i AB Volvo

Antalet röster i AB Volvo har förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 5 241 170 A-aktier till sammanlagt 5 241 170 B-aktier. Omvandlingarna har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier som infördes i bolagsordningen vid årsstämman 2011.

Idag den 31 mars, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 2 128 420 220 registrerade aktier i AB Volvo. Av dessa är 514 057 383 A-aktier och 1 614 362 837 B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgår till 675 493 666,70 baserat på antalet registrerade aktier.

2014-03-31

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Karin Wik, +46 31 323 72 29.