Lastbilsleveranser april 2014

Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick i april 2014 till 16 354 fordon, en minskning med 1 procent jämfört med samma månad föregående år.

Volvo
Leveranserna av Volvolastbilar uppgick till 9 365 fordon under april, en minskning med 2 procent jämfört med samma månad föregående år.

I Europa uppgick leveranserna till 3 504 lastbilar, en ökning med 3 procent jämfört med april föregående år.

I Nordamerika fortsatte efterfrågan att vara god och leveranserna ökade med 17 procent till 2 760 fordon jämfört med samma månad 2013. En viss produktionsökning kommer att ske i slutet av det andra kvartalet för att möta den ökade efterfrågan.

Leveranserna i Sydamerika minskade med 30 procent till 1 595 lastbilar jämfört med april 2013. Minskningen är en konsekvens av lägre efterfrågan samt lagerutveckling i återförsäljarkanalen. Produktionstakten i Brasilien har reducerats under andra kvartalet. 

Mack
Under april levererades 2 177 Macklastbilar, vilket är en ökning med 4 procent jämfört med föregående år. En viss produktionsökning kommer att ske i slutet av det andra kvartalet för att möta den ökade efterfrågan.

Renault Trucks
I april levererade Renault Trucks 3 338 lastbilar vilket är en minskning med 6 procent jämfört med samma månad föregående år.

UD Trucks
I april levererade UD Trucks 1 474 lastbilar, vilket är en ökning med 10 procent jämfört med april föregående år.

Eicher*
Leveranserna av Eicher lastbilar uppgick i april till 2 348 lastbilar, en minskning med 14 procent jämfört med samma månad föregående år.
 * Från och med 2013 rapporteras Eicher enligt kapitalandelsmetoden där försäljning och leveranser inte konsolideras in i Volvokoncernen.

Se bifogad PDF nedan för fullständig rapport alternativt gå till lastbilsleveranser på Volvokoncernen.se >>

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:

Mediarelationer:
Volvokoncernen:
Karin Wik,
+31 66 12 32
Lastbilsvarumärken:
Renault Trucks, Fabrice Piombo,
+33 472961220
Mack, Kim Pupillo, +1 336 393 2640
Volvo, Anders Vilhelmsson, +46 31 322 38 79
UD, Per Sundström, +81 80 40 64 92 33

Investerarrelationer:
Christer Johansson, AB Volvo,
+46 31 661334

John Hartwell, Volvo Group North America, +1 201-252-8844

Download

PDF(Eng) of pressrelease Format PDF Size 385 KB
PDF (SWE) of pressrelease Format PDF Size 267 KB