Sveriges ledande företag tar mer plats i utvecklingssamarbetet

Idag träffar Volvokoncernen Sveriges ledande företag och Sida för att ta nästa steg i det svenska utvecklingssamarbetet. Genom det nya partnerskapet för global hållbar utveckling ska dessa tunga aktörer aktivt bidra till att driva hållbarhetsfrågor globalt och bidra till Sveriges arbete med de nya globala utvecklingsmålen.

För ett år sedan bildades nätverket Swedish Leadership for Sustainable Development då företagsledare från tjugo av Sveriges ledande företag, inklusive Volvokoncernen, antog en gemensam deklaration för hållbar utveckling. Tillsammans har dessa företag en omsättning motsvarande halva Sveriges BNP och med det i ryggen har nya breda samarbeten skapats för att hitta lösningar på flera av de globala utmaningar som världen står inför.

Tyngdpunkten i världsekonomin förskjuts och många av dagens så kallade utvecklingsländer är idag viktiga tillväxtmarknader. Samtidigt återstår många hinder för en hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Sverige har en unik tradition av nära samarbete mellan staten, näringslivet och det civila samhället, och nu antar nätverket ledarskap för att gemensamt bidra till innovativa och långsiktigt hållbara lösningar.

När företagsledarna idag åter träffas på Sida kommer de att presentera vägen framåt med insatser inom områden som:

  • Smartare resursanvändning och minskad miljöpåverkan
  • Förbättrade arbetsvillkor hos leverantörer
  • Förbättrad lagstiftning och arbetsrätt
  • Antikorruptionsarbete
  • Yrkesutbildning

Genom att samarbeta med Sida och den amerikanska motsvarigheten USAID, kommer Volvokoncernen att starta lärlingsutbildningar för mekaniker och förare till bussar, lastbilar och anläggningsmaskiner i tio afrikanska länder. Syftet är att bidra till ländernas tillväxt samtidigt som man skapar en marknad för koncernens produkter.

Medlemmarna i nätverket är: Axel Johnson AB, Boliden AB, Elekta AB, Ericsson AB, Företagarna AB, H&M Hennes & Mauritz AB, ICA Gruppen AB, IKEA, Indiska Magasinet AB, Investor AB, Löfbergs Lila AB, Ratos AB, Sandvik AB, Scania AB, SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB, SKF Svenska Kullagerfabriken AB, SPP Liv Fondförsäkring AB, Stockholm Environment Institute (SEI), Stockholm Resilience Center (SRC), Stockholm International Water Institute (SIWI), Swedfund AB, Systembolaget AB, Tele2 AB, Tetra Laval Group, Unilever och Volvokoncernen.

Swedish Leadership for Sustainable Development (SLSD) är ett nätverk som består av ett tjugotal ledande företag med svensk koppling, som tillsammans med Sida arbetar för en hållbar global utveckling och minskad fattigdom i världen. Den 13 maj 2013 antogs en deklaration där nätverket enades om fyra områden som vi gemensamt ska arbeta inom; minskad miljöpåverkan, att skapa jobb med anständiga villkor, att bekämpa korruption, samt mer övergripande integrera hållbarhet i kärnverksamhet och affärsmodeller. Inom ramen för nätverket utbyter företagen och Sida erfarenheter samtidigt som nya projekt föds och drivs igenom.
För mer information om arbetet och vilka företag som medverkar i nätverket:
www.sida.se/swedishleadership