Fortsatt stort intresse från tjejer när ny årskull av Volvosteget startar

Nu startar tredje omgången av Volvosteget, Volvokoncernens ettåriga yrkesprogram inom industriproduktion. Intresset bland unga tjejer är fortsatt stort, knappt hälften av programmets deltagare är tjejer i åldern 18-22.

Den tredje omgången av Volvosteget startar den 3 november på 13 av Volvokoncernens fabriker och anläggningar i Sverige. Därmed får 400 nya deltagare möjlighet att gå programmet som varvar teoretisk utbildning med praktik.

Den andra årskullen avslutade sitt utbildningsår den 24 oktober. Under högtidliga former tog deltagarna emot certifikat som visar på deras kvalifikationer för arbete inom industrin. Volvosteget är ingen garanti för fortsatt jobb inom Volvokoncernen, men utbildningen ger en stabil grund för ett framtida yrkesliv inom industrin. Bland årets deltagare har hittills 15 personer fått en fortsatt anställning medan ett 30-tal har fått en visstidsanställning året ut.

Förändrar bilden av industrijobb
En undersökning bland årets deltagare visar att nästan samtliga (96 %) är nöjda med att ha deltagit i programmet och en majoritet (85 %) skulle rekommendera Volvosteget till sina vänner. Tre av fyra (75 %) anser att året med Volvosteget positivt har förändrat deras syn på industriarbete. De nämner att det inte alls är så tungt, högljutt och monotont som de först trodde utan att det är ett roligt jobb med bra arbetskamrater.


Så här säger några av deltagarna om Volvosteget:
”Nu skulle jag kunna tänka mig att jobba inom industrin livet ut.”
”Volvosteget är det bästa jag gjort!”
”Det har gett en bra blandning av teoretiska och praktiska färdigheter, och det blir lättare att förstå relevansen i teorin när den varvas med praktiken.”
 

Volvosteget utbildar 1 200
Volvosteget innebär en visstidsanställning under ett år med avtalsenlig lön för unga i åldern 18-22 som har en avslutad gymnasieutbildning och är arbetslösa. Syftet med Volvokoncernens satsning är att ge unga en utbildning som gör att de får rätt kompetens och erfarenhet för att kunna ta jobb inom produktion, antingen inom eller utanför Volvokoncernen.  Programmet ger utbildning till totalt 1 200 elever, 400 per årskull.  Läs mer på www.volvosteget.se

Film om Volvosteget
Idag börjar 400 elever sin utbildning i Volvosteget. Se ansökningsfilmen som lockade 2 000 att söka:
http://www.youtube.com/watch?v=VvVFxZmDrpQ