Lastbilsleveranser oktober 2014

Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick i oktober 2014 till 22 244 fordon, en minskning med 5 procent jämfört med samma månad föregående år.
Volvokoncernen
Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick i oktober 2014 till 22 244 fordon, en minskning med 5 procent jämfört med samma månad föregående år. I Sydamerika sjönk leveranserna i oktober med 14 procent, i huvudsak på grund av färre leveranser i Brasilien. I Europa sjönk leveranserna med 22 procent. Minskningen förklaras av de höga leveranserna under 2013 inför införandet av de nya emissionskraven, EU6 och färre leveranser i Frankrike till följd av en svag ekonomisk utveckling under 2014. Leveranserna i Nordamerika ökade med 21 procent.

Volvo
Leveranserna av Volvolastbilar uppgick i oktober till 11 460 fordon, en minskning med 5 procent jämfört med samma månad föregående år.

I Europa uppgick leveranserna till 4 377 lastbilar, en minskning med 21 procent jämfört med oktober föregående år. Minskningen är främst ett resultat av de höga leveranserna under 2013 inför införandet av de nya emissionskraven, EU6.

I Nordamerika fortsatte efterfrågan att vara god och leveranserna ökade med 23 procent till 3 544 fordon jämfört med samma månad 2013.

Leveranserna i Sydamerika minskade med 7 procent till 1 783 lastbilar jämfört med oktober 2013.

Mack
Under oktober levererades 2 421 Macklastbilar, vilket är en ökning med 11 procent jämfört med föregående år.

Renault Trucks
I oktober levererade Renault Trucks 3 917 lastbilar. Leveranserna av tunga lastbilar i oktober minskade med 30 procent till 2 014 jämfört med samma period föregående år. Minskningen förklaras av de höga leveranserna under 2013 inför införandet av de nya emissionskraven, EU6 och av färre leveranser i Frankrike till följd av en svag ekonomisk utveckling under 2014. Leveranserna av lätta lastbilar ökade med 5 procent till 1 360.

UD Trucks
I oktober levererade UD Trucks 1 958 lastbilar, vilket är en ökning med 9 procent jämfört med oktober föregående år.

Eicher*
Leveranserna av Eicherlastbilar uppgick i oktober till 2 486 lastbilar vilket är en minskning med 5 procent jämfört med samma månad föregående år.

* Från och med 2013 rapporteras Eicher enligt kapitalandelsmetoden där försäljning och leveranser inte konsolideras in i Volvokoncernen.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:

Volvokoncernens medierelationer:
Kina Wileke, 031 323 72 29

Lastbilsvarumärken:
Renault Trucks, Fabrice Piombo, +33 472961220
Mack, Kim Pupillo, +1 336 393 2640
Volvo, Anders Vilhelmsson, 031 322 38 79
UD Trucks, Mansoor Ahmed, +86 10 65829122

Investerarrelationer:
Christer Johansson, AB Volvo 031 661334
Patrik Stenberg, AB Volvo 031 661336
Anders Christensson, AB Volvo 031 661191
John Hartwell, +1 201-252-8844