Volvo startar lärlingsutbildning i Marocko

Tillsammans med UNIDO, USAID och OCP Foundation startar Volvokoncernen en lärlingsutbildning för mekaniker i Marocko. Utbildningen bedrivs i samarbete med lokala myndigheter och kommer att utbilda 150 elever från Marocko, Elfenbenskusten och Senegal varje år.
”Utbildade mekaniker får en chans till arbete i länder med hög arbetslöshet, samtidigt som Volvo får tillgång till den utbildade personal som vi behöver för att kunna växa i Afrika. Genom att utbilda lokal arbetskraft bidrar vi till hållbar tillväxt i de länder där Volvokoncernens finns”, säger Niklas Gustavsson, direktör med ansvar för hållbarhetsfrågor.

Volvo har funnits i Marocko sedan 1950-talet, och koncernens höga marknadsandelar på lastbilssidan i kombination med lokala investeringar i infrastruktur gör landet till en marknad där Volvo har goda möjligheter att växa. Marocko är ett land med hög ungdomsarbetslöshet, och där det befintliga utbildningssystemet lägger fokus på teoretiska utbildningar som inte svarar mot de behov som finns hos industrin. Konsekvensen blir att bristen på rätt kompetens hämmar tillväxten i landet.

”Det unika med lärlingsutbildningen är att den kommer att ge sina elever kunskaper som direkt leder till jobb inom de stora projekt som just nu genomförs i Marocko, och där man använder tunga transporter och anläggningsmaskiner, säger Jamaleddine El Aloua, generalsekreterare för Marockos departement för yrkesutbildningar.

Lärlingsutbildningen startar under 2015, och verksamheten kommer att bedrivas i samma lokaler som den befintliga statliga yrkesskolan Ecole des Métiers du Bâtiment et Travaux Publics i staden Settat.

Förra året tillkännagav Volvokoncernen att man skulle etablera lärlingsutbildningar för mekaniker och förare för lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner i tio afrikanska länder. I samråd med nationella utbildningsmyndigheter utvecklar och finansierar Volvo utbildningar baserat på branschens lokala kompetensbehov. Utbildningarna förläggs till länder som är affärsstrategiskt viktiga för Volvokoncernen, och som samtidigt ligger inom Sidas och USAID:s strategier för bistånd.

Volvos lärlingsutbildningar i Afrika är en vidareutveckling av ett pilotprojekt som Volvokoncernen genom Volvo Construction Equipment driver tillsammans med Sida och FN:s organ för industriell utveckling, UNIDO, i Addis Abeba i Etiopien.

Lärlingsutbildningen i Marocko är ett samarbete mellan Volvokoncernen, United States Agency for International Aid (USAID), The United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), OCP Foundation och den marockanska utbildningsmyndigheten.

Journalister som önskar ytterligare information, vänligen kontakta:
Karin Wik, 0765- 53 10 20

Download