Volvokoncernen erhåller ”Statement of objections” från EU-kommissionen i pågående konkurrensutredning

Volvokoncernen har den 20 november 2014 erhållit ett utlåtande i form av ett så kallat Statement of objections från EU-kommissionen, innehållande kommissionens preliminära ståndpunkt att Volvo och andra lastbilsföretag kan ha brutit mot EU:s konkurrensbestämmelser. Utlåtandet föregriper inte det slutliga utfallet av kommissionens utredning. Volvo utvärderar nu innebörden av utlåtandet.
I januari 2011 blev Volvokoncernen och andra lastbilsföretag föremål för en utredning av EU-kommissionen gällande eventuell överträdelse av EU:s konkurrens-bestämmelser. Volvokoncernen samarbetar fullt ut med myndigheterna och har tidigare meddelat att koncernen är av uppfattningen att det är sannolikt att koncernens finansiella resultat och kassaflöde kan påverkas materiellt negativt till följd av kommissionens utredning.

Ett så kallat Statement of objections är ett formellt steg i kommissionens konkurrens-utredningar och innehåller skriftlig information till berörda parter om kommissionens preliminära uppfattning. Efter erhållande av ett Statement of objections får parterna tillfälle att undersöka dokumenten i kommissionens undersökningsakt samt avge ett svar, innan kommissionen fattar beslut i ärendet. Volvo utvärderar nu innebörden av utlåtandet och kommer att avge ett svar inom utsatt tid.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke 031-66 12 32 alt. 0765-53 72 29.

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 76 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 262 KB