Volvo och WWF utökar samarbete för minskade koldioxidutsläpp

Volvokoncernen och Världsnaturfonden WWF förnyar sitt samarbete med nya ambitiösa mål i WWF:s globala klimatprogram Climate Savers. Förutom att minska utsläppen från produkter och tillverkning ska nu Volvokoncernen driva utvecklingen mot sänkta koldioxidutsläpp i hela transportsektorn.
climate-Savers-logo_142x88.jpg

”Vårt åtagande gentemot WWF kommer att leda till konkreta framsteg. Det visar att vi menar allvar med vårt arbete med att sänka utsläppen och göra framtidens transporter hållbara och utsläppsfria. Climate Savers ställer höga krav på Volvokoncernen, och vi är stolta över att kunna fortsätta samarbetet”, säger Volvos vd och koncernchef Olof Persson.

2010 anslöt sig Volvokoncernen som världens första fordonstillverkare till Världsnaturfondens program Climate Savers. Climate Savers engagerar multinationella företag i kampen för att sänka utsläppen av koldioxid, och de företag som är med i Climate Savers lovar att sänka sina koldioxidutsläpp enligt en överenskommelse mellan företaget, WWF och oberoende tekniska experter.

En av Volvos elhybridbussar som rullar i Göteborg inom ramarna för CityMobility-konceptet

Volvokoncernen är fortfarande den enda internationella fordonstillverkare som är medlem i Climate Savers, och det unika strategiska samarbetet kommer nu att utökas genom att Volvo och Climate Savers förlänger åtagandet med nya utsläppsmål. Utöver ett löfte om minskade utsläpp från fordon och produktion under perioden 2015 till 2020, kommer Volvo att genomföra ett antal aktiviteter som syftar till att skynda på utvecklingen mot lägre koldioxidutsläpp i hela den tunga fordonssektorn.

I åtagandet ingår bland annat att:

  • Minska utsläppen från Volvos produkter och produktion med minst 40 miljoner ton CO2 år 2020 jämfört med 2013.
  • Utveckla en lastbilsprototyp vars bränsleförbrukning är betydligt lägre än förbrukningen hos dagens motsvarande lastbil.
  • Utveckla och demonstrera anläggningsmaskiner med betydligt förbättrad bränsleeffektivitet. De nya prototyperna ska vara minst 30 % effektivare är 2013 års standardmodeller.
  • Starta upp så kallade CityMobility-koncept i minst fem städer. CityMobility är samlingsnamn för ett erbjudande där Volvo Bussar arbetar tillsammans med städer och regioner för att hitta den bästa och energisnålaste kollektivtrafiklösningen. Ett exempel är att planera för den infrastruktur som krävs för elektriska stadsbussar.
  • Uppmana och hjälpa tio utvalda underleverantörer att förbättra sin energianvändning.
  • Vara värd för Construction Climate Challenge (CCC), där representanter för anläggningsindustrin, akademiker och politiker träffas för att utbyta erfarenheter och för att hitta finansiering av nya forskningsprojekt.

”Transportsektorn har en mycket stor påverkan på klimatet. Volvokoncernens åtaganden är ett bra exempel på hur transportsektorn kan arbeta för att få ner sina utsläpp i hela värdekedjan, med potential att förändra framtiden för transporter och byggande. Samarbetet är ett viktigt steg att begränsa klimatrisker och en övergång mot ett förnybart energisystem där transporter och industrier självklart är inkluderade. Vår förhoppning är att Volvos åtaganden kommer att uppmuntra andra att följa efter”, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF i Sverige.

Volvokoncernen kommer att lansera det förnyade samarbetet med WWF under en presskonferens i samband med koncernens Sustainability Forum den 26 november. Journalister som vill närvara vid presskonferensen är välkomna till Münchenbryggeriet, Torkel Knutsonsgatan 2, Stockholm, klockan 14.15.

#VolvoForum

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Karin Wik, Volvokoncernen, tel 0765-53 10 20
Marie von Zeipel, WWF, tel 0706-29 10 77

Download

PDF (Swe) of press release Format PDF Size 102 KB
PDF (Eng) of press release Format PDF Size 338 KB