Volvokoncernen prisas för global IT-utbildning

Volvokoncernen har vunnit pris för ”Bästa innovation” och ”Bästa kompetenssatsning” för utveckling och genomförande av den globala IT-utbildningen Easier to work at Volvo Group. Priset delas ut av Swedish Learning Awards.

Projektet med att etablera nya kommunikationsverktyg och förändra medarbetarnas kommunikationsvanor välden över startade för två år sedan. En utbildning i sju kampanjsteg innebar exempelvis att användarna själva skulle migrera till Windows 7, med stor besparing av IT-supportkostnader som följd. Utgångspunkten var att tänka i marknadsföringstermer kring internkommunikationen och se användarna som kunder. Resultatet visar att 60 000 globala användare fick större förståelse och förtroende för sin IT-miljö på arbetsplatsen.

– Det är fantastiskt roligt att vinna dessa priser, de är bevis på att vi tänker helt rätt när det gäller att skapa en lärande och kunnig organisation och att med hjälp av rätt kommunikation höja nöjdhet och förtroende för vår verksamhet, säger Sara Järpenberg, kommunikationsansvarig för IT user training.

Så här lyder juryns motiveringar till priserna:
Bästa kompetenssatsning: ”Med en satsning som låter användarna aktivt söka och ta till sig kunskap har man lyckats åstadkomma en märkbar beteendeförändring som genererar positiva effekter inom hela organisationen. Genom att väcka nyfikenhet och motivation hos en stor och varierad målgrupp har man sänkt kostnaderna för support, ökat personlig effektivitet och engagerat användarna till att lära sig ny teknik. Satsningen har en tydligt bevisad affärsnytta och skapar ett långsiktigt och hållbart lärande. Det har blivit enklare att arbeta hos Volvo Group.”

Bästa Innovation: ”Med förståelse för målgruppen har man genom målinriktad kommunikation och strategi skapat nyfikenhet och lust att lära. Ett innovativt sätt att skapa en bestående beteendeförändring.”

Om Swedish Learning Awards
Swedish Learning Awards syftar till att föra den svenska utbildningsbranschen framåt när det gäller genomslagskraft, idéhöjd, kvalitet och teknik. Tävlingen riktar sig mot utbildningsköpare, lösningar och leverantörer.

 

Bildtext:
Det vinnande teamet från Volvokoncernen och Maverick by Sigma: Dan Jönsson, copywriter och creative director, Johanna Schéle projektledare, Sara Järpenberg kommunikationsansvarig Volvokoncernen, Håkan Larsson byråchef Maverick by Sigma samt Ulla-Britt Arenvid, art director och creative director.
Fotograf: Jesper Zerman