Miljöprisvinnare använder satellitbilder för att förstå människans påverkan på naturen

Vinnaren av 2014 års Volvo Environment Prize, professor Eric Lambin, är pionjär inom ett forskningsområde där man använder sig av satellitbilder och socioekonomiska faktorer för att förstå markanvändningens och människans påverkan på naturen.
Satelliterna tar bilder av jorden under dygnets alla timmar. Eric Lambin, som delar sin tid mellan Stanford University i Kalifornien, och Université Catholique de Louvain i sitt hemland Belgien, har under årtionden utvecklat metoder för att analysera satellitbilderna genom att koppla dem till socioekonomiska data. Han och hans medarbetare kan på så sätt spåra förändringar av markanvändning och vilken inverkan som sker genom handel och efterfrågan på biobränslen eller matgrödor. Eric Lambins forskning har fokuserat på att försöka överbrygga avståndet mellan två helt skilda forskningsområden: fjärranalys och humanekologi.

Tekniken, som ibland kallas människa-till-pixel-metoden, innebär att man i närmast realtid gör det möjligt för företag, ideella organisationer och myndigheter att på ett bättre sätt se och förstå människans påverkan på naturen med hjälp av snabbare datorer och förbättrade analysverktyg.

En värld utan skogar skulle utmana livet på jorden. Den omfattande skogsavverkningen betraktades tidigare som ett resultat av befolkningstillväxt. Eric Lambin har i sin forskning visat att det inte är så enkelt. I själva verket finns det intrikata och komplexa mönster, till och med kedjereaktioner från människans aktiviteter som påverkar skogarna och andra naturresurser. Eric Lambin har exempelvis analyserat data från till synes framgångsrika projekt med återplantering av skog i Vietnam.

– Till en början verkade det som en framgångshistoria. Men när vi tittade på alla data och sammanställde information både lokalt och nationellt, upptäckte vi att de bara hade gått över till importerat virke, legalt och illegalt, vilket i stället ökade avskogningen i grannländerna Kambodja och Laos, säger Eric Lambin.

Den här typen av forskning är avgörande vid en övergång till ett mer hållbart samhälle, och ett fokusområde för årets mottagare av Volvo Environment Prize. Eric Lambin började arbeta med människa-till-pixel-metoden i mitten av 1980-talet som ung doktorand i Afrika söder om Sahara, och har sedan utökat dess användningsområde under hela sitt yrkesliv.

Juryns motivering är att ”Eric Lambin har inom sin forskning framgångsrikt kopplat samman sociala, geografiska och biofysiska fackområden och på så sätt främjat den globala förståelsen för förändringar av markanvändningen och vad det innebär för människors välbefinnande”.

Utöver sin akademiska forskning vänder sig Eric Lambin även till en bredare publik. I sin senaste bok, An Ecology of Happiness, vill han att människor ska fundera över vilken påverkan naturen har på oss, i stället för att som traditionellt diskutera människans påverkan på jorden. Naturen, hävdar han, är avgörande för att människor ska må bra och njuta av livet. Att bevara naturen är inte bara bra för olika ekosystemtjänster, det är också själva grunden till att vi människor ska bli lyckliga.

Eric Lambin är professor vid Earth & Life Institute samt School of Geography, Université Catholique de Louvain, Belgien och vid Environmental Earth System Science, School of Earth Sciences and Woods Institute for the Environment, Stanford University, Kalifornien, USA.

Volvo Environment Prize grundades 1988 och har blivit ett av världens mest prestigefyllda miljöpriser. Det delas ut en gång om året till personer som har gjort framstående vetenskapliga insatser inom miljö och hållbar utveckling. Priset består av ett diplom, en skulptur i glas och en prissumma på 1,5 miljoner kronor. Priset delas ut vid en ceremoni i Stockholm den 26 november 2014.

För mer information om 2014 års vinnare och Volvo Environment Prize:
www.environment-prize.com

För mer information om Volvo Environment Prize och årets vinnare, kontakta juryns ordförande professor Will Steffen, Fenner School of Environment and Society, Australian National University, e-post: will.steffen@anu.edu.au
Telefon: +61 2 6125 4588

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 91 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 274 KB