Ändringar i Volvos koncernledning

Som en konsekvens av att dagens tre försäljnings- och marknadsregioner på lastbilssidan förs samman till en enda global försäljningsorganisation, samt ambitionen att få en mindre och mer effektiv ledning minskas antalet medlemmar av Volvos koncernledning från 16 till 10.

Group Trucks Sales kommer att organiseras i sju regioner med underliggande marknadsorganisationer. Dagens tre regionala försäljningskontor kommer att konsolideras till ett globalt huvudkontor för försäljning beläget i Göteborg. Genom den nya organisationen skapas möjligheter till en mer kostnadseffektiv global struktur med tydligare fokus på kunder, varumärken och produkterbjudande.

I samband med sammanslagningen av försäljningsorganisationen flyttas också dagens inköpsavdelning inom lastbilsverksamheten från Group Trucks Technology till Group Trucks Operations. Förändringarna gäller från den 1 januari 2015.

Efter förändringen kommer Volvos hela lastbilsverksamhet att vara samlad inom tre globala organisationer:

Group Trucks Sales, med globalt ansvar för all marknadsföring och försäljning av lastbilar, samt tillhörande produkter och tjänster under ledning av Joachim Rosenberg.

Group Trucks Operations, med globalt ansvar för all produktion, logistik och inköp kopplad till lastbilstillverkningen, under ledning av Mikael Bratt.

Group Trucks Technology, med globalt ansvar för all teknik- och produktutveckling kopplad till lastbilsverksamheten, under ledning av Torbjörn Holmström.

Minskad koncernledning

För att kunna arbeta ihop på ett mer effektivt sätt och för att underlätta snabba beslutsvägar, minskas antalet medlemmar av Volvos koncernledning från dagens 16 till 10. Detta sker på följande sätt:

Sammanslagningen av de tre försäljnings- och marknadsorganisationerna inom Group Trucks ger en ledamot istället för dagens tre.

Cheferna för Volvo CE och Volvo Financial Services kommer inte att ingå i koncernledningen. Chefen för Volvo CE kommer att fortsätta rapportera till chefen för Business Areas och chefen för Volvo Financial Services fortsätter att som idag rapportera till koncernens CFO.

Corporate Process & IT läggs organisatoriskt under koncernens Chief Financial Officer, CFO.

De båda stabsenheterna Corporate Sustainability & Public Affairs samt Corporate Communication, slås samman till en enhet.

Efter förändringarna består Volvos koncernledning från och med den 1 januari 2015 av följande personer:

Olof Persson – vd och koncernchef

Joachim Rosenberg – Group Trucks Sales

Michael Bratt – Group Trucks Operations

Torbjörn Holmström – Group Trucks Technology

Håkan Karlsson – Business Areas (Volvo Construction Equipment, Volvo Penta, Volvo Bussar, Governmental Sales)

Karin Falk – Corporate Strategy

Sofia Frändberg – Corporate Legal & Compliance

Jan Gurander – Corporate Finance & Control

Kerstin Renard – Corporate Human Resources

Ännu ej tillsatt – Corporate Communication & Sustainability Affairs

Volvo har också beslutat att under 2016 flytta koncernledning och tillhörande staber från nuvarande huvudkontor i Torslanda till koncernens lokaler i Lundbyområdet där merparten av centrala enheter inom lastbilsverksamheten redan är samlad.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke 031-66 12 32 alt. 0765-537229.