Lastbilsleveranser juli 2015

Antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamhet uppgick i juli 2015 till 15 586 fordon.

Lastbilsleveranserna i juli 2015 ökade med 27 procent i Asien och med 5 procent i Europa. Leveranserna i Sydamerika minskade med 34 procent medan leveranserna i Nordamerika ökade med 1 procent. Totalt levererade Volvokoncernens helägda verksamheter 15 586 lastbilar, vilket var samma nivå som i juli 2014.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta

Volvokoncernens medierelationer:
Kina Wileke, 0765 537229

Investerarrelationer:
Christer Johansson, AB Volvo 031 661334
Patrik Stenberg, AB Volvo 031 66133
Anders Christensson, AB Volvo  031 661191