Campus Lundby – visionen om en samlad arbetsplats för Volvokoncernen

Nu tas de första stegen för att förvandla dagens Lundby till en gemensam arbetsplats för Volvokoncernen i Göteborg. – Med Campus Lundby skapar vi ett attraktivt område, öppet för alla göteborgare, med plats för våra egna verksamheter såväl som för externa partners, restauranger, butiker och träningsmöjligheter, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.
Campus Lundby

Lundby är historisk mark för Volvokoncernen, och platsen där allt startade 1927 med Gustaf Larson, Assar Gabrielsson och den första Volvobilen. Det är här det nya Campus Lundby ska växa fram, med både nya byggnader och ett nytt tänkande när det gäller öppenhet mot staden runtomkring.

– När vi som idag sitter utspridda i Göteborg kommer närmare varandra rent fysiskt blir det självklart lättare att samarbeta, bolla idéer med varandra och dra nytta av allt kunnande som finns hos kollegorna i organisationen, säger Martin Lundstedt.

Campus Lundby är i dag i planeringsstadiet. Tanken är att visionen ska bli verklighet inom en tio-årsperiod. Då kommer majoriteten av koncernens kontorsanställda i Göteborg att vara samlade i Lundbyområdet.

Göteborgs stad och området kring Älvstranden befinner sig nu i en förädlingsprocess där Campus Lundby har en betydande roll. Volvokoncernen vill vara en positiv drivkraft i stadsutvecklingen och genom att öppna upp området för även annan verksamhet kan det få ett liv även på kvällar och helger. Tankarna omfattar även kollektivtrafiken. Kanske tar vi i framtiden elbussen till jobbet – eller kanske linbanan över älven?